Đề thi học sinh giỏi thành phố Hải Dương môn sinh học năm 2014 - 2015

H

haiyen621

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề thi học sinh giỏi thành phố Hải Dương môn sinh học năm 2014 - 2015
Câu 1 (1.5 điểm)
Trong nội dung chương trình sinh học lớp 9, tỷ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 có thể xuất hiện ở các quy luật di truyền nào? Mỗi quy luật cho một sơ đồ lai minh hoạ.
Câu 2 (2 điểm)
1. Di truyền liên kết là gì ? Di truyền liên kết đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?
2. Trong giờ thực hành một học sinh đếm được số NST trong tế bào xôma của một con châu chấu là 23 NST.
a) Con châu chấu này có bị đột biến không? Nếu có thì đây là dạng đột biến gì?
b) Xác định các loại giao tử (có NST giới tính) được tạo ra từ con châu chấu đó?
(Cho biết châu chấu có bộ NST 2n = 24, cặp NST giới tính của châu chấu đực OX, châu chấu cái là XX)
Câu 3 (1 điểm)
Sau khi học xong bài "ADN", bài " Mối quan hệ giữa gen và ARN", bạn Thu trao đổi với bạn Hà một số vấn đề sau:
Bạn Thu cho rằng phân tử ADN và ARN có nhiều điểm giống nhau. Bạn Hà lại cho rằng phân tử ADN và ARN khác nhau ở nhiều điểm.
Bằng kiến thức đã học, em hãy làm sáng tỏ ý kiến của bạn Thu và bạn Hà?
Câu 4 (1 điểm)
Mai đến nhà Dung chơi, nhìn thấy một củ cải rất to để trên bàn. Mai nói với Dung đây chắc chắn là củ cải đa bội. Dung cho rằng chưa chắc đã phải củ cải đa bội. Theo em bạn nào nói đúng? Vì sao? Có biện pháp nào giúp chúng ta nhận biết chính xác?
Câu 5 (1 điểm)
Một bé trai cố ngắn, mắt một mí cách xa nhau, cơ thể phát triển chậm, lưỡi dày và dài, si đần. Gia đình đưa tới bệnh viện khám và được bác sĩ cho làm tiêu bản NST và thi được kết quả : em có 2n = 47, cặp NST số 21 có 2 chiếc.
a) Em bé trên đã mắc bệnh gì ? Phương châm phòng bệnh trên là gỉ ?
b) Giải thích cơ chế phát sinh bênh?
Câu 6 (2điểm)
1. Ở một loại thực vật, cho lai giữa P thuần chủng cây cao - quả vàng thuần với thân thấp- quả đỏ, thu được F1. Cho lai F1 với nhau được F2 gồm 4 loại kiểu hình với 3648 cây trong đó có 2052 cây cao - quả đỏ. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng.
a) Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của P
b) Không cần viết sơ đồ lai hãy cho biết trong số các cây cao, quả đỏ ở F2, tỉ lệ cây cao quả đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
2. Ở một dòng tự thụ phấn bắt buộc, gen trội A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp. Thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen 50%AA : 50%Aa. Tính tỉ lệ cây thân cao ở thế hệ thứ 5.
Câu 7 (1.5 điểm)
xét 1 cặp NST tương đồng chứa một cặp gen dị hợp , mỗi alen đều dài 4080 Angstron.
Gen trội A có 3120 liên kết hidro, gen lặn a có 3240 liên kết hidro
a) Số lượng từng loại Nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên là bao nhiêu?
b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì số lượng loại Nucleotit trong mỗi loại giao tử được hình thành bằng bao nhiêu?
c) Nếu cho các loại giao tử không bình thường đó tái tổ hợp với giao tử bình thường chứa gen lặn nói trên thì số lượng từng loại nucleotit của mỗi loại là bao nhiuêu?

(mọi người cùng thử sức nhé em xác định là tèo rồi =)) nghi ngờ mang con 6 về)

Tải bản word tại phần dưới ^^!
 
M

maivuongthuy

trời ơi đề này giống đề bọn tớ thi thử thế . tớ được 17/ 20 đề này.......................
 
H

haiyen621

Bạn học ở đâu đấy >>_<< Mik làm đề này bị trừ vặt toé loe ban đầu dự là 8.5 xong rồi xuống 8 rồi xuống 6
 
M

maivuongthuy

Mình học ở Sơn tây Hà Nội....................................................................................
 
H

haiyen621

Eo ôi cậu vs tớ mà trao đổi đề này sớm thì TTTTTTTTTTTTTTTT_TTTTTTTTTTTTTTTTTT
đắng lòng ing
 
M

maivuongthuy

Thế tại sao cậu ko hỏi diễn đàn thì mình pót bài này cho ................................
 
Q

quangnt.bs

bộ NST giảm đi một nửa qua GP và giữ nguyên qua nguyên phân
Cả cái đề cần mỗi câu này
 
Top Bottom