đề thi học sinh giỏi huyện năm hoc 2015-2016 hyt cực khó

L

ledinhlocpt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. (4đ)
a, Thực hiện phép tính : A=$\frac{2^{12}.3^{5} - 4^{6}.9^{2}}{(2^{2}.3)^{6} +8^{4}.3^{5}}$ - $\frac{5^{10}.7{3} -25^{5}.49^{2}}{(125.7)^{3} +5^{9} .14^{3}}$
b, Rút gọn biểu thức : B= $\frac{X^{28}+X^{24}+X^{20}+...+X^{4}+1}{X^{30}+X^{28}+X^{26}+...+X^{2}+1}$
Câu 2. (5đ) Tìm X biết
a, $(x-7)^{x+1} -(x-7)^{x+11}$=0
b, ($\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+\frac{1}{3.103}+...+\frac{1}{10.110}).x$ = $\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}$
Câu 3. (5đ)
a, Tìm x,y,z biết: $\frac{x}{y}=\frac{3}{2}$ ; 5x=7z và x-2y+z =32
b, Tìm các số nguyên a,b biết rằng: $\frac{a}{7}-\frac{1}{2}=\frac{1}{b+1}$
Câu 4, (5đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AC>AB). Trên BC lấy điểm D sao cho BD=BA. Đường vuông góc BC tại D cắt AC tại E
a, Chứng minh rằng: AE=DE
b, Tia phân giác góc ngoài tại điểm của tam giác ABC cắt đường thẳng BE tại K. Tính góc BAK
Câu 5,(1đ) Cho tam giác ABC cân tại A có BAC =100 độ. Tia pg của govs B cắt AC ở D. Chứng minh rằng BC= BD +AD
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom