Đề thi học kì I Văn THPT Chuyên Trà Vinh(các lớp không chuyên)

D

danlee

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I.Câu hỏi (3đ)
Câu 1(1.5đ)
a. Gạch dưới những từ ngữ mà em cho là điển cố:
Thị thơm thị giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta.
Sẽ thành khúc gỗ, chẵng ra việc gì.
b. Yêu cầu cơ bản của Bản tin là gì?
Câu 2(1.5đ)
a. Viết lại bài thơ "Thương vợ" của Trần Tế Xương.
b. Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
II. Tập làm văn (7đ)
Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm " Chữ người tữ tù " của Nguyễn Tuân?
 
Top Bottom