Toán 9 đề thi học kì I tỉnh thái bình 2014-2015

Hyrefallis

Học sinh mới
1 Tháng một 2024
29
6
6
14
Đắk Lắk
Bài 1.
a)
[math]\textnormal{Căn thức} \sqrt{2-5a} \textnormal{xác định khi:} 2-5a\ge 0[/math][math]=>2\ge 5a[/math][math]=> a\le \frac{2}{5}[/math]b)
[math]P=3\Big(\frac{1}{6+\sqrt{35}}-\frac{1}{6-\sqrt{35}}\Big)[/math][math]=3\Big(\frac{6-\sqrt{35}}{(6+\sqrt{35})(6-\sqrt{35})}-\frac{6+\sqrt{35}}{(6-\sqrt{35})(6+\sqrt{35})}\Big)[/math][math]=3\Big(\frac{6-\sqrt{35}-6-\sqrt{35}}{6^2-\sqrt{35}^2}\Big)[/math][math]=3\Big(\frac{-2\sqrt{35}}{36-35}\Big)[/math][math]=-6\sqrt{35}[/math]c)
[math]\sqrt{9x-27}+\sqrt{25x-75}=16 \textnormal{(Điều kiện:} x \ge 3)[/math][math]\Leftrightarrow \sqrt{9(x-3)}+\sqrt{25(x-3)}=16[/math][math]\Leftrightarrow 3\sqrt{x-3}+5\sqrt{x-3}=16[/math][math]\Leftrightarrow 8\sqrt{x-3}=16[/math][math]\Leftrightarrow \sqrt{x-3}=2[/math][math]\Rightarrow x-3=4[/math][math]\Leftrightarrow x=7 \textnormal{(nhận)} [/math][math]\textnormal{Vậy phương trình có nghiệm duy nhất} x=7. [/math]P/S: Giải bài 1 trước nhé, bài 2 mai mình sẽ cập nhật thêm.
 
  • Like
Reactions: chinhneu50
Top Bottom