Đề thi chuyên Hoá ĐHQG năm học 2009- 2010

P

pipycess

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Có 2 oxit X1 và X2, trong đó mỗi oxi chiếm tương ứng 36,78% và 50,45 % khối lượng.

Cho m g mỗi oxit X1, X2 tác dụng với dd đậm đặc chất X3, các pư xảy ra theo sơ đồ :
X1 + X2 ---> X4 (khí) + X5 +X6 ( 1 )

X2 + X3 ---> X4 (khí) + X5 +X6 ( 1 )
Giả thiết các pư đạt hiệu suất 100%, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.
Hãy xác định công thức của X1 , X2.
Chọn chất X3 thích hợp để viết các ptpư (1) và (2) rồi cho biết thể tích khí ở (2 ) gấp bao nhiêu lần thể tích ở (1) ?

Câu 2: Nung nóng 15,12 g kim loại R trong không khí tới khi kim loại pư hêt thu được 20,88g chất rắn. Hoà tan lượng chất rắn này vào dd hỗn hợp gồm HCl 2M và H2SO4 1 M với lượng vừa đủ,các pư không giải phóng chất khí.
Viết các ptpư xảy ra. Tính thể tích dd axit phải dùng và tổng số gam muối tạo ra.
xác định kim loại R và công thức của oxit.

Câu 3: Hỗn hợp chất hữu cơ Z (chứa các ntố C, H và O ) thuộc loại hợp chất no, chỉ chức 1 loại nhóm chức có khối lượng mol bằng 118 gam. Pư của Z với dd NaOH ( dư) tạo ra 2 chất sản phẩm
Viết công thức cấu tạo các chất thoả mãn các tính chất như trên của Z. Dùng công thức cấu tạo của mỗi chất để viết ptpư với lượng dư dd NaOH
Hợp chất hữu cơ Z1 cũng có khối lượng mol bằng 118 gam và chứa 1 loại nhóm chức có mạch cácbon thẳng. Z1 pư với NaHCO3 tạo ra 1 số mol Ô2 bằng số mol Z1 . Viết công thức cấu tạo của Z1.

Câu 4: Nung nóng m g hỗn hợp gồm FeS2 và FeCO3 trong không khí tới khi pư hoàn toàn cần dùng vừa hết 6,44 lít không khí ( dktc, giả thiết không khí chỉ gồm 80%Nitơ , 20% oxi về thể tích) thu đựoc hh khí A và chất rắn B chứa 1 chất duy nhất. Hoà tan hoàn toàn B bằng dd H2SO4 vừa đủ đc dd C. Thêm 1 lượng dư dd Ba(OH)2 vào C, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi, thu đựoc 12,885 g chất rắn.
Viết các ptpư xảy ra và tính m.
Tính thể tích dd NaOH 1 M tối thiểu phải dùng để pư hết với khí A.

Câu 5: 1 hỗn hợp gồm2 chất hữu cơ đơn chức kà đồng phân của nhau, tỉ lệ số mol 2 chất trong hh là 3 : 5.
Cho 70,4 g hh tác dụng hết với dd NaOH thu đc hh 2 acol có khối lưọng mol hơn kém nhau 14 g và thu đuợc72,6 g hh 2 muối khan.
Xác địnhcông thức cấu tạo của 2 chất ban đầu và phần trăm khối lưọng mỗi muối có trong hh tạo ra.
 
D

drhathanh

nhìn đề thì k có gì khó quá đối với hs chuyên, nhưng du` lam` bài nay` ngon đi nữa cũg khó đc điểm tối đa.cứ chắc chắn mình thi phải trên 8 nhưng kết quả chỉ đủ chỉ tiêu xét tuyển.thế mới cay
 
Top Bottom