Địa 12 đề thi chọn HSG địa vòng 1 trường chuyên Nguyễn Huệ- Hà đông

L

lenamarita

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

đề thi chọn HSG địa vòng 1 trường chuyên Nguy?

Câu 1: 3 điểm
a) qua atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học trình bày đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
b) biện pháp sử dụng hợp lí tài từng loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.?
Câu 2: 3 điểm
a) qua atlát địa lí và vốn kiến thức nêu đặc điểm dân cư nước ta ? giải thích nguyên nhân để dân cư mang đặc điểm đó?
b) Biện pháp dân số thích hợp ở nước ta?
Câu 3( 4 điểm)
Cho bảng số liệu : dân số - dân số thành thị( triệu người) và tỉ lệ dân số thành thị( %)
Tiêu mục- 1985- 1989- 1995- 1999- 2003- 2004
Dân số- 59.9- 64.4- 73.9- 76.3- 80.9- 82.03
Dân số thành thị 11.4- 12.9- 14.6- 17.9- 20.5- 21.6
Tỉ lệ dân số thành thị (%)18.97- 20.1- 20- 23.5 -25.4- 26.33-

a) vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình dân số nước ta thời kì 1985-2004
b) qua bảng số liệu hãy rút ra nhận xét và giải thích nguyên nhân?
 
C

ceramie

dac diem tai nguyen khoang san nuoc ta:
1\ Nguon goc hinh thanh:
Theo qui luat chung khoang san o nuoc ta dc hinh thanh tu 2 nguon goc
- Khoang san co nguon goc noi sinh: phan lon cac loai khoang san nay dc hinh thanh tu sau trong long dat
o nuoc ta cac mo khoang san dc hinh thanh tu macma, ba zo, va sieu bazo. Chung thuong tap trung o nhung dut gay sau va dung nham nui lua cac khoang san thuong thay: sat, dong, chi, kem, titan, boxit
- Khoang san co nguon goc ngoai sinh: thuong dc hinh thanh tu qua trinh lang dong vat chat o nhung co trung
ac khoang san nay lien quan nhieu den da tram tich va co nhieu trong cac lop da tram tinh: than da, dau mo...
2) phan bo khoang san:
 
Top Bottom