[Đề số 11] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Tiếng Anh - THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
13. A
câu bị động ở quá khứ
14. B
16. B
17. C
18. C
19. B
is => are
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
20. D
hai vế câu có ý nghĩa trái ngược không thể dùng or
21, A
22. B
23. D
24. A
25. không có từ gạch chân ạ
26. C
27. B
28. B
29. A
30. C
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
18
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Câu 1:
phần gạch chân ý D phát âm /æ/ còn các đáp án khác phát âm là /ɪə/
=> đáp án D đúng
Câu 2:
phần gạch chân ý A phát âm /ʌ/ còn các đáp án khác phát âm là /əʊ/
=> đáp án A đúng
Câu 3:
A. drawback /ˈdrɔːbæk/
B. greenhose /ˈɡriːnhaʊs/
C. overload /ˌəʊvəˈləʊd/
D. mindset /ˈmaɪndset/
=>đáp án C đúng
Câu 4:
A. confide /kənˈfaɪd/
B. maintain /meɪnˈteɪn/
C. reject /rɪˈdʒekt/
D. gather /ˈɡæðər/
=>đáp án D đúng
Câu 6:
Câu điều kiện loại 3 nói về điều kiện và kết quả không có thật trong quá khứ:
“If + S + Had + V(P.P), S + would/ could...+ have + V(P.P)
=> đáp án D đúng
Câu 7:
“Future” là từ luôn được xác định nên luôn chọn “the”
=> đáp án B đúng
Câu 8:
A. friendly (adj): thân thiện
B. friendship (n): tình bạn
C. friendlier: dạng so sánh hơn của friendly
D. friendliness (n): sự thân thiện
Từ cần điền được nối với danh từ “confidence” bởi liên từ đẳng lập “and” nên ở đây từ cần điền
cũng phải là một danh từ. Đáp án C bị loại vì không hợp nghĩa
=> đáp án D đúng
Câu 9:
đây là thì HTHT (hiện tại hoàn thành) trước When sử dụng Quá khứ đơn, sau When sử dụng Hiện tại hoàn thành
=> đáp án A đúng
Câu 10:
A. damages: thiệt hại
B. supplies: nguồn cung cấp
C. failures: sự thất bại
D. shortages: sự thiếu thốn
=> đáp án D đúng
Câu 11:
ta có cụm từ : go to bed (đã chuyển về quá khứ go->went )
và cụm từ so sánh the most + adj(tính từ dài)
=> đáp án D đúng
Câu 12:
A. draw: lôi
B. occur: xảy ra
C. pay: trả
D. give: cho
draw one’s attention = attract one’s attention: thu hút sự chú ý của ai đó
=> đáp án A đúng
Câu 13:
Câu trên dùng thì Quá khứ đơn có dạng bị động:
S + was/were + V(P.P) + (by+O)
mà “The world’s first computer” là danh từ số ít nên ta dùng “was”
=> đáp án A đúng
Câu 17:
Dịch:
Hai người bạn, Diana và Anne, đang nói về kiểu tóc mới của Bob.
- Diana: “Anne, Bob trông thật ấn tượng với kiểu tóc mới của cậu ấy”
- Anne: “______”
A. Cảm ơn bạn nhiều
B. Bạn không thể tin được điều đó đâu
C. Đúng vậy, cậu ấy trông thật khác
D. Tốt. Tôi đoán thế
=> đáp án C đúng
Câu 18:
dịch
Mary đang nói chuyện với giáo sư trong phòng làm việc của ông ấy.
- Giáo sư: “Chúc mừng em đạt được giải thưởng.”
- Mary: “_______”
A. Em không thể đồng ý với thầy hơn được nữa.
B. Em thích việc thầy hiểu
C. Em rất cảm kích sự giám sát của thầy
D. Em cảm thấy rất tiếc cho thầy, giáo sự ạ.
=> đáp án C đúng
Câu 19:
Khi hai danh từ được nối với nhau bằng “together with” ta chia động từ theo chủ ngữ đầu.
nên từ "is" ở đây là sai phải chuyển :is -> are
=> đáp án B
Câu 20:
2 vế trong câu này có nghĩa đối lập nhau nên ở đây không thể dùng liên từ “or”.
nên từ "or" ở đây sai phải chuyển: or=> but
=> đáp án D
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
18
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Câu 21:
câu trên thiếu chủ ngữ, sai thì
climbing down => he climbed down
=> đáp án D
Câu 22:
profiency (n): sự thành thạo ≈ competence (n): khả năng, năng lực
=> đáp án B
Câu 23:
mobile: lưu động, di động = moving from place to place: di chuyển từ nơi nọ sang
=> đáp án A
Câu 24:
be a a loss : không biết phải làm gì, nói gì >< know a lot: biết rất nhiều
=> đáp án D
Câu 25:
hot: nóng bỏng, quyến rũ, hấp dẫn >< unattractive: không hấp dẫn
=> đáp án B
Câu 31:
Dịch
Ông Smith gặp bạn đời của ông ấy lần đầu vào năm 2011.
= A. Ông Smith đã biết bạn đời của ông ấy từ năm 2011.
B. Ông Smith chưa hề biết bạn đời của ông ấy trước kia.
C. Ông Smith chưa hề gặp bạn đời của mình 6 năm rồi.
D. Ông Smith đã gặp bạn đời của mình được 6 năm rồi.
=> đáp án A đúng
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
3. C
C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi và âm tiết thứ nhất
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
4. D
D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi và âm tiết thứ hai
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
5. B
6. D
- Câu đk loại 3 nói về điều kiện và kết quả không có thật trong quá khứ:
CT : If + S + had + Vpp, S + would/ could…+ have + Vpp
7. B
“Future” luôn được xác định => chọn “the”.
8. D
9. A
Có dấu hiệu nhận biết của thì QKTD, chia theo ct của thì quá khứ tiếp diễn => chọn A
10. D
D. shortages: sự thiếu thốn
Dịch nghĩa Việc quá tải dân số ở thành thị có xu hướng tạo ra các điều kiện không thuận lợi, điều mà có thể dẫn đến việc thiếu lương thực ở các nước đang phát triển.
11. D
12. A
draw one’s attention = attract one’s attention: thu hút sự chú ý của ai đó
13. A
Chia theo ct bị động của QKĐ, “The world’s first computer” là danh từ số ít nên ta dùng “was”
14. B
achievement: sự đạt được...
Dịch nghĩa: Martin Luther King đã cống hiến cả cuộc đời mình để đạt được quyền bầu cử cho người da đen.
15. A
- come up with: sáng tạo ra, tìm ra, nảy ra ...
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
16. B
- dedication: cống hiến
17. C
18. C
19. B
- Khi hai danh từ được nối với nhau bằng “together with” ta chia động từ theo S1.
is => are.
20. D
- Hai vế trong câu mang nghĩa đối lập nhau nên ở đây không thể dùng liên từ “or”.
or => but
21. D
climbing down => he climbed down
22. B
- profiency (n): sự thành thạo... [tex]\approx[/tex] competence (n): khả năng, năng lực...
23. A
- mobile: lưu động, di động [tex]\approx[/tex] moving from place to place: di chuyển từ nơi này sang nơi kia...
24. D
- be a a loss : không biết phải làm gì, nói gì... >< know a lot: biết rất nhiều
25. B
- hot: nóng bỏng, hấp dẫn... >< unattractive: không hấp dẫn..
26. C
27. C
- Đi sau “whereas” và “although” là một mệnh đề. => A và B sai
- Đi sau “in spite of” và “despite” là danh từ/cụm danh từ/danh động từ... Mà chỉ có “in spite” đi với “of” => chọn C
28. B
- Cụm “in common” : giống nhau
29. A
- typically (adv): bình thường, điển hình
30. A
- Cần 1 ĐTQH thay thế cho danh từ “ leadership” đã được nhắc đến ở trước => A phù hợp
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
31. A
32. A
- congratulate sb on st/doing st: chúc mừng ai về cái gì...
33. C
34. B
- CT : adj / adv + as / though + S + V: mặc dù, dù
35. D
- Đây là mệnh đề rút gọn ở thể bị động.
36. A
- exert (v) = cause (v) : gây, gây ra...
37. B
Chọn từ thông tin bài đọc, câu đầu tiên : Under certain circumstances, the human body must cope...
38. C
39. A
40. C
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
41. C
- Rupute = burst : vỡ nát..
42. D
- Chọn từ thông tin bài đọc, câu cuối cùng.
43. C
44. D
45. B
46. D
47. D
refrains: điệp khúc [tex]\approx[/tex] tunes
48. A
49. C
50. C
- attention span: khoảng chú ý
 

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
3: A : nhấn âm 1
B,C,D nhấn âm 2
4: C; nhấn âm 2
A,B,D nhấn âm 1
5B
6D, câu if
7A
8B
9B
 

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Công bố kết quả số 11
STTTên thí sinhCác câu trả lời tự luận sớm nhấtCác câu trả lời trắc nghiệm sớm nhấtSố câu trả lời tự luận đúng + sớmSố câu trả lời trắc nghiệm đúng + sớmQuy đổi ra HMC
1@ngchau20011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 5002490
2Tuấn Anh Phan Nguyễn035035350
3hoa du048048480
[TBODY] [/TBODY]
Chúc mừng các em đã hoàn thành nhiệm vụ!

@Lê Thanh Quang cộng điểm giúp mình nhé!
Đã xong nhé!
Lê Thanh Quang


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom