Toán Đề ôn tập hình HK1

Suga Min Yoongi

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
120
35
36
18
DAEGU, HÀN QUỐC
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Hình thang ABCD (AB//CD) có [tex]\widehat{A}[/tex]= 90 đọ, [tex]\widehat{B}[/tex] = 3[tex]\widehat{C}[/tex], đường chéo BD vuông góc BC tại B.
a) Tính [tex]\widehat{B}[/tex] , [tex]\widehat{C}[/tex].
b) Biết AD = 1cm. Tính diện tích hình thang ABCD.

2. Cho hình bình hành ABCD có AB//CD và AC>BD. Kẻ DH và BK cùng vuông góc với AC.
a) Tứ giác BKDH là hình gì? Vì sao?
b) Gọi O là trung điểm AC. M là trung điểm DK. Cm: OM vuông góc AC.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm AB, E là điểm đối xứng với M và D.
a) Cm: E đối xứng với M qua AB.
b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?
c) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì để AEBM là hình vuông.

4. Cho tam giác OBC vuông cân tại O, lấy điểm A thuộc tia đối tia OC, D thuộc tia đối tia OB sao cho: OA=OD.
a) Cm: AC=BD.
b) Cm: Tứ giác ABCD là hình thang cân.
c) Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm AD,AB,BC,CD. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
d) Gọi I là trung điểm QN. Cm: MO vuông góc CP.
e) Cm: M,O,I,P thẳng hàng.
 
Top Bottom