de nay kho lem, cac pan lam dc hok?, nhanh len!

M

meohalan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, tim cac so tu nhien n de da thuc x^(2n) + x^n + 1 chia het cho da thuc x^2 + x +1
2, cho ab + bc +ac = 0 va a.b.c khac 0. Tinh B= cb/a^2 + ac/b^2 + ab/c^2
3, cho tam giac ABC nhon, duong thang d bat ki cat hai canh Ab, AC va trung tuyen AM lan luot tai E, F va N
a, chung minh: AB/(2AE) + AC/(2AF) = Am/AN
b, gia su d­uong thang d // BC. Tren tia doi cua tia FB lay K. Noi KN cat AB tai P; KM cat AC tai Q. chung minh PQ // BC
4, cho hinh vuong ABCD. Goi M la mot diem bat ki tren BD, ke ME vuong goc voi AB, Mf vuong goc voi AD
a, chung minh DE=CF, DE vuong goc voi CF
b, chung minh DE, BF va Cm dong quy
c, Xac dinh vi tri cua M tren BD de dien tich AEMF lon nhat.
 
Last edited by a moderator:
A

anh_anh_1321

1, tim cac so tu nhien n de da thuc x^2n + x^n + 1 chia het cho da thuc x^2 + x +1
2, cho ab + bc +ac = 0 va a.b.c khac 0. Tinh B= cb/a^2 + ac/b^2 + ab/c^2
3, cho tam giac ABC nhon, duong thang d bat ki cat hai canh Ab, AC va trung tuyen AM lan luot tai E, F va N
a, chung minh: AB/(2AE) + AC/(2AF) = Am/AN
b, gia su d­uong thang d // BC. Tren tia doi cua tia FB lay K. Noi KN cat AB tai P; KM cat AC tai Q. chung minh PQ // BC
4, cho hinh vuong ABCD. Goi M la mot diem bat ki tren BD, ke ME vuong goc voi AB, Mf vuong goc voi AD
a, chung minh DE=CF, DE vuong goc voi CF
b, chung minh DE, BF va Cm dong quy
c, Xac dinh vi tri cua M tren BD de dien tich AEMF lon nhat.

sửa lại đề đi bạn, ko có dấu đọc có hiểu gì đâu
 
T

thanhthu14

2)Ta có:
[TEX]\frac{bc}{{a}^{2}}+\frac{ac}{{b}^{2}}+\frac{ab}{{c}^{2}}[/TEX]
[TEX]=abc.(\frac{1}{{a}^{3}}+\frac{1}{{b}^{3}}+\frac{1}{{c}^{3}})[/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{1}{{a}^{3}}+\frac{1}{{b}^{3}}+\frac{1}{{c}^{3}}-\frac{3}{abc})+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}.M+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{bc+ac+ab}{abc}).M+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{0}{abc}).M+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=3[/TEX]
 
N

nhocnhagiau

2)Ta có:
[TEX]\frac{bc}{{a}^{2}}+\frac{ac}{{b}^{2}}+\frac{ab}{{c}^{2}}[/TEX]
[TEX]=abc.(\frac{1}{{a}^{3}}+\frac{1}{{b}^{3}}+\frac{1}{{c}^{3}})[/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{1}{{a}^{3}}+\frac{1}{{b}^{3}}+\frac{1}{{c}^{3}}-\frac{3}{abc})+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}.M+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{bc+ac+ab}{abc}).M+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=abc.[(\frac{0}{abc}).M+\frac{3}{abc}][/TEX]
[TEX]=3[/TEX]

M là cái gì? trả lời nhanh nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Top Bottom