Sử Đề luyện thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia ( Thới Bình )

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề luyện thi môn lịch sử chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
Câu 1. Nêu những thắng lợi của quân Đồng Minh đối với Chủ nghĩa Phát xít trong năm 1945. Sự kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tác động như thế nào đối với tình hình thế giới ?
Câu 2 (2,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu và những kiến thức đã được học, hãy xác định vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Tháng 7-1920: Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin
+ Tháng 12-1920: Dự Đại hội Tua, tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
+ Năm 1921: Tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa
Năm 1922: Làm chủ nhiệm báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân Đạo, Đời Sống công nhân.
+ Tháng 6-1923; Viết bản án chế độ thực dân Pháp; với Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
+ Năm 1924: Dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, viết bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, cho tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc Cộng sản.
+ Tháng 11-1924: Đến hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc), mở lớp đào tạo cần bộ. Tiếp xúc với Tâm tâm xã.
+ Năm 1925: Thành lập nhóm Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sáng lập báo Thanh niên,
+ Năm 1927: Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản, cùng với báo Thanh Niên trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng. Thanh niên để tuyên truyền cho nhân dân
+ Năm 1930: Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Câu 3 (2 điểm)
Trình bày và nhận xét nhiệm và chiến lược của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng Sản Đông Dương.
Câu 4 (3,0 điểm)
Giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) và chiến lược "Việt Nam hoặc chiến tranh" (1969 – 1975) của Mĩ Việt Nam có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào
Đáp án tham khảo
Câu 1. Nêu những thắng lợi của quân Đồng Minh đối với Chủ nghĩa Phát xít trong năm 1945. Sự kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tác động như thế nào đối với tình hình thế giới ?
Trả lời
a) Những thắng lợi của quân Đồng minh trong năm 1945
– Thắng lợi trong quá trình phản công
+ Trên chiến trường châu Âu, quân Đồng minh Anh - Mỹ đổ bộ vào nước Pháp, giải phòng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức, Chính phủ Đờ Gòn trở về cầm quyền ở Pari. Ở mặt trận phía Đông, Hồng quân Liên Xô giải phóng các nước Đông Âu và tiến vào nước Đức.
+ Ở mặt trận châu Á – Thái Bình Dương, Anh chiếm lại Miến Điện. Mĩ chiếm lại Philippin, đường biển của quân phiệt Nhật Bản đi xuống các căn cứ ở phía nam bị cắt đứt, chỉ còn đường bộ duy nhất từ Mãn Châu xuống Đông Nam Á qua Đông Dương
– Thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
+. Hồng quân Liên Xô tiến vào nước Đức từ phía đông, quân Đồng minh Anh - Mỹ từ Pháp tiền công nước Đức từ phía tây. Ngày 30-4-1945, Hồng quân Liên Xô cảm có chiến thắng trên nóc nhà Quốc hội Đức. Ngày 9-5-1945, nước Đức phát xít kí văn bản đầu hàng, chiến tranh kết thúc ở châu Âu.
+ Ở châu Á, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc, đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật ở đó. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống các thành phố Hirôsima và Nagasaki của Nhật Bản. Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện các lò lửa chiến tranh ở châu Âu và châu Á đều được dập tắt Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt.
b) Tác động đến tình hình thế giới
- Thắng lợi của cuộc chiến tranh chống phát xít có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo nên chuyển biến căn bản của tình hình thế giới.
– Làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước tư bản chủ nghĩa. Các nước phát xít bị tiêu diệt. Anh và Pháp đều suy yếu. Riêng Mĩ, ngày càng phát triển vượt trội về mọi mặt và đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa.
- Làm thay đổi tương quan lực lượng giảm các nước lớn trong quan hệ quốc tế. Mĩ và Liên Xô trở thành những nước lớn và đứng đầu hai phe (tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa), Các nước xã hội chủ nghĩa ra đòn ở Đông Âu và châu Á, cùng với Liên Xô tạo thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Liên Xô ngày càng vững mạnh, trở thành siêu cường đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa, đối trọng với Mĩ trong trật tự thế giới được thiết lập sau chiến tranh.
- Trật tự thế giới tuổi được xác lập – Trật tự hai cực Ianta, do sự phân chia khu vực đồng quân và khu vực ảnh hưởng giữa các nước Đồng minh, chủ yếu là giữa Liên Xô và Mĩ. Mĩ và Liên Xô từ những nước đồng minh trong chiến tranh, sau chiến tranh trở thành đối thủ của nhau. Cục diện đối đầu hai cục, hai phe hình thành. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, không chỉ làm cho các nước phát xít bị đánh bại mà chính các nước tư bản có nhiều thuộc địa như Anh, Pháp, Hà Lan,... cũng bị suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, đưa hàng trăm nước thuộc địa và phụ thuộc từng bước trở thành các quốc gia độc lập.
Câu 2 (2,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu và những kiến thức đã được học, hãy xác định vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Tháng 7-1920: Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin
+ Tháng 12-1920: Dự Đại hội Tua, tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
+ Năm 1921: Tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa
Năm 1922: Làm chủ nhiệm báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân Đạo, Đời Sống công nhân.
+ Tháng 6-1923; Viết bản án chế độ thực dân Pháp; với Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
+ Năm 1924: Dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, viết bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, cho tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc Cộng sản.
+ Tháng 11-1924: Đến hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc), mở lớp đào tạo cần bộ. Tiếp xúc với Tâm tâm xã.
+ Năm 1925: Thành lập nhóm Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sáng lập báo Thanh niên,
+ Năm 1927: Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản, cùng với báo Thanh Niên trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng. Thanh niên để tuyên truyền cho nhân dân
+ Năm 1930: Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Trả lời
a) Nguyễn Ái Quốc là người có vai trò hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam suốt những năm 20 của thế kỉ XX
- Về tư tưởng chính trị: Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác – Lênin và xác định con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản, Nguyễn Ái Quốc đã hoạt động kiên trì, bền bỉ, xây dựng và truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng VÔ SẢN vào Việt Nam. Lí luận đó được trình bày qua nhiều bài báo, một số tham luận tại các đại hội và hội nghị quốc tế và một số tác phẩm. Đó là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đến của Đảng Cộng sản Việt Nam và đặt nền móng để xây dựng nên Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng sau này.
- Về tổ chức. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925). Đây là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, một tổ chức quá độ để tiến lên thành lập Đảng Cộng sản, một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng. Thông qua những lớp huấn luyện chính trị. Người trực tiếp đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam
b) Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Người chủ động triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức công sản, gồm đại biểu hai nhóm Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. Với uy tín tuyệt đối, Người đã đem Hội nghị đến thành công. Các đại biểu điều nhất trí bỏ mọi thành không xung đột, thành thời hợp tác, thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Người trực tiếp soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, bao gồm chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và được Hội nghị thành lập Đảng thông qua. Đó là Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo,
- Ở vào thời điểm diễn ra bước ngoặt của lịch sử, sự xuất hiện của Nguyễn Ái Quốc là sự xuất hiện của một lãnh tụ. Vì thế, Nguyễn Ái Quốc. Hồ Chí Minh là hình ảnh tượng trưng cho bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam.
Câu 3 (2 điểm)
Trình bày và nhận xét nhiệm và chiến lược của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng Sản Đông Dương.
Trả lời
a) Cương lĩnh chính trị đầu tiên
- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, xác định nhiệm vụ cụ thể của cách mạng tư sản dân quyền (tức cách mạng giải phóng dân tộc) là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do, lập chính phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông, tịch thu hết ruộng đất của bọn đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo...
* Nhận xét
- Bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định nhiệm vụ cách mạng bao gồm cả hai nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, nhưng nhiệm vụ hàng đầu là chống đế quốc và giành độc lập dân tộc..
- Điều đó phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, vì ở nước Việt Nam thuộc đã mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược là mâu thuẫn chủ yếu nhất cần tập trung giải quyết.
- Cương lĩnh đáp ứng nguyện vọng độc lập, tự do của quần chúng nhân dân, làm theo Đảng ngay khi mới ra đời đã quy tụ được lực lượng và sức mạnh toàn dân tộc và làm bùng nổ lên một phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1931.
b) Luận cương chính trị tháng 10-1930
- Luận cương chính trị tháng 10-1930 xác định cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền "có tính chất thổ địa và phản đế ", tiến hành cả hai nhiệm vụ cách mạng ruộng đất và giành độc lập dân tộc. Hai nhiệm vụ này gắn bó khăng khít với nhau.
- Nhận xét
+ Luận cương chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa vấn đề dân tộc lên hàng đầu, mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
- Đây là một hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930, đồng thời cũng là điểm khác biệt so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 4 (3,0 điểm)
Giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) và chiến lược "Việt Nam hoặc chiến tranh" (1969 – 1975) của Mĩ Việt Nam có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào
Trả lời
a) Giống nhau

- Âm mưu và mục đích chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Nam Á; làm bàn đạp tiến công miền Bắc và ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội xuống khu vực Đông Nam Á.
- Về bản chất đều là những loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới; đều dựa vào bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn do Mỹ trực tiếp viện trợ, huấn luyện, trang bị, tổ chức và chỉ huy.
- Về thủ đoạn; đều ra sức thực hiện các kế hoạch bình định nhằm chiếm đất. giành dân, đều có hoạt động phối hợp bằng chiến tranh phá hoại miền Bắc, phối hợp hoạt đồng quân sự với các biện pháp chính trị và ngoại giao.
b) Khác nhau
- Về lực lượng: Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ" của quân Mĩ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn, trong đó quân đội Mĩ giữ vai trò chủ yếu. Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” quân đội Sài Gòn giữ vai trò chủ yếu, quân đội Mĩ giữ vai trò phối hợp chiến đấu và yếm trợ về hỏa lực.
- Về biện pháp: Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mĩ liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân “tìm diệt" và “bình định” (hai cuộc phản công mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967). Trong chiến lược “Việt Nam hoả chiến tranh". Mĩ đẩy mạnh các hoạt động “bình định", lợi dụng mâu thuẫn Xô – Trung
- Quy mô (địa bàn trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ". Mĩ mở rộng ra miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại. Trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Mĩ mở rộng thành "Đông Dương hoa chiến tranh"
 
Top Bottom