Vật lí 8 Đề lí 8

nguyenhaivanthcs@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
180
1,239
106
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 MÔN VẬT LÍ

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?
A. Cậu bé đang ngồi học bài
B. Cô bé đang chơi đàn pianô.
C. Nước ép lên thành bình chứa
D. Con bò đang kéo xe.
Câu 2 Dùng một ròng rọc động được lợi bao nhiêu lần về lực?
A. ½ B. 2C. 4 D. 6
Câu 3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào không có công cơ học?
A. Một người đang kéo một vật chuyển động.
B. Hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn.
C. Một lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.
D. Máy xúc đất đang làm việc.
Câu 4: Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất từ A đến B trên đoạn đường nằm ngang, tới B đổ hết đất rồi đẩy xe không theo đường cũ trở về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.
A. Công ở lượt đi bằng công trượt ở lượt về vì quãng đường đi được bằng nhau.
B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực đẩy lượt đi lớn hơn lượt về.
C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng nên đi chậm.
Câu 5: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có thế năng?
A. Viên đạn đang bay
B. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.
C. Lò xo để tự nhiên ở độ cao nhất định.
D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.
Câu 6: Đơn vị của công suất là:
A. Jun B. OátC. km/h D. Niu tơn
Câu 7: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

A. 300 kJ B. 250 kJ C. 2,08 kJ D. 300 J

Câu 9: Một người công nhân dùng một ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?
A. 1200J B. 600JC. 300J D. 2400J
Câu 10: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 7500 N. Công của lực kéo là bao nhiêu khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

A. A = 60000 kJ B. A = 6000 kJ

C. Một kết quả khác D. A = 600 kJ

Câu 11: Trường hợp nào sau đây là có công cơ học?

A. Lực kéo của con bò làm xe bò di chuyển

B. Kéo vật trượt trên mặt nằm ngang

C. Đẩy cuốn sách trên mặt bàn từ vị trí này sang vị trí khác

D. Cả ba trường hợp trên đều có công cơ học

Câu 12: Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 8 m trong 30 giây. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Công suất của người đó là:

A. 1440WB. 48WC. 240WD. 6W
Câu 13: Vật có cơ năng khi:

A. Vật có khả năng sinh công. B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có tính ì lớn. D. Vật có đứng yên.

Câu 14: Vật có cơ năng khi

Vật có khả năng sinh công.

Vật có khối lượng lớn.

Vật có tính ì lớn.

Vật có đứng yên.

Câu 15: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

Khối lượng.

Trọng lượng riêng.

Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.

Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 16: Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Khối lượng.

Độ biến dạng của vật đàn hồi.

Khối lượng và chất làm vật.

Vận tốc của vật.

Câu 17: Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

Viên đạn đang bay.

Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Câu 18: Một người dùng ròng rọc động nâng một vật lên cao 10m với lực kéo 150N. Công người đó thực hiện là bao nhiêu?

A. A = 3400J B. A = 2800J C. A = 3200J D. A = 3000J

Câu 19: Khi nói về công của máy cơ đơn giản thì nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực nên sẽ được lợi về công

B. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về đường đi nên sẽ được lợi về công

C. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực và thiệt về đường đi nên công không thay đổi

D. Máy cơ đơn giản thiệt về công.

Câu 20: Một người kéo một gàu nước có trọng lượng 10N từ giếng sâu 7,5m trong thời gian 30 giây. Công suất của người đó là:

A. 150WB. 2,5WC. 75WD. 5W
Câu 21: Một ròng rọc cố định làm thay đổi hướng chuyển động của dây đi 900C khi kéo vật lên cao như hình vẽ.A. Lực kéo đã thực hiện công vì có lực tác dụng làm vật dịch chuyển

B. Lưc kéo không thực hiện công vì phương của lực vuông góc với phương dịch chuyển của vật

C. Lực kéo không thực hiện công vì lực kéo tác dụng lên vật phải thông qua ròng rọc

D. Lực kéo không thực hiện công vì nếu không có lực vật vẫn có thể chuyển động theo quán tính

Câu 22: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào thực hiện công cơ học?

A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.

B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên.

C. Quả nặng rơi từ trên xuống.

D. Cả ba trường hợp A,B,C

Câu 23: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công.

B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi.

C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi.

Câu 24: Điều nào sau đây đúng khi nói về cơ năng? Hãy chọn câu đúng nhất?

Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

Cơ năng phụ thuộc vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

Câu 25: Công suất là:

A. Công thực hiện được trong một giây.

B. Công thực hiện được trong một ngày.

C. Công thực hiện được trong một giờ.

D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 26: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.

Một ô tô đang đỗ trong bến xe.

Một máy bay đang bay trên cao.

Câu 27: Vật có cơ năng khi:

A. Vật có khả năng sinh công. B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có tính ì lớn. D. Vật có đứng yên.

Câu 28: Một lò xo làm bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng. Vì sao lò xo có cơ năng?

Vì lò xo có nhiều vòng xoắn. B.Vì lò xo có khả năng sinh công.

C.Vì lò xo có khối lượng. D.Vì lò xo làm bằng thép.

Câu 29: Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?

A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà. B. Quả bóng đang bay trên cao.

C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà. D. Chiếc lá đang rơi.

Câu 30: Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng. B. Vận tốc của vật.

C. Khối lượng và chất làm vật. D. Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 31: Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn. B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.

C. Máy bay đang bay. D. Viên đạn đang bay.


Câu 32: Làm thế nào biết ai làm việc khỏe hơn?

A. So sánh công thực hiện của hai người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

B. So sánh thời gian làm việc, ai làm việc ít thời gian hơn thì người đó khỏe hơn.

C. So sánh công thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

D. Các phương án trên đều không đúng.

Câu 33: Hai bạn Nam và Hùng kéo nước từ giếng lên. Nam kéo gàu nước nặng gấp đôi, thời gian kéo gàu nước lên của Hùng chỉ bằng một nửa thời gian của Nam. So sánh công suất trung bình của Nam và Hùng.

A. Công suất của Nam lớn hơn vì gàu nước của Nam nặng gấp đôi.

B. Công suất của Hùng lớn hơn vì thời gian kéo của Hùng chỉ bằng một nửa thời gian kéo của Nam.

C. Công suất của Nam và Hùng là như nhau.

D. Không đủ căn cứ để so sánh.

Câu 34: Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

A. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần.

B. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

C. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 5 lần.

D. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần.

Câu 35: Con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Công suất của ngựa có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 1500 W B. 500 W C. 1000 W D. 250 W
 
  • Love
Reactions: Triêu Dươngg

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,080
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 MÔN VẬT LÍ

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?
A. Cậu bé đang ngồi học bài
B. Cô bé đang chơi đàn pianô.
C. Nước ép lên thành bình chứa
D. Con bò đang kéo xe.
Câu 2 Dùng một ròng rọc động được lợi bao nhiêu lần về lực?
A. ½ B. 2C. 4 D. 6
Câu 3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào không có công cơ học?
A. Một người đang kéo một vật chuyển động.
B. Hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn.
C. Một lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.
D. Máy xúc đất đang làm việc.
Câu 4: Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất từ A đến B trên đoạn đường nằm ngang, tới B đổ hết đất rồi đẩy xe không theo đường cũ trở về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.
A. Công ở lượt đi bằng công trượt ở lượt về vì quãng đường đi được bằng nhau.
B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực đẩy lượt đi lớn hơn lượt về.
C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng nên đi chậm.
Câu 5: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có thế năng?
A. Viên đạn đang bay
B. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.
C. Lò xo để tự nhiên ở độ cao nhất định.
D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.
Câu 6: Đơn vị của công suất là:
A. Jun B. OátC. km/h D. Niu tơn
Câu 7: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

A. 300 kJ B. 250 kJ C. 2,08 kJ D. 300 J

Câu 9: Một người công nhân dùng một ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?
A. 1200J B. 600JC. 300J D. 2400J
Câu 10: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 7500 N. Công của lực kéo là bao nhiêu khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

A. A = 60000 kJ B. A = 6000 kJ

C. Một kết quả khác D. A = 600 kJ

Câu 11: Trường hợp nào sau đây là có công cơ học?

A. Lực kéo của con bò làm xe bò di chuyển

B. Kéo vật trượt trên mặt nằm ngang

C. Đẩy cuốn sách trên mặt bàn từ vị trí này sang vị trí khác

D. Cả ba trường hợp trên đều có công cơ học

Câu 12: Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 8 m trong 30 giây. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Công suất của người đó là:

A. 1440WB. 48WC. 240WD. 6W
Câu 13: Vật có cơ năng khi:

A. Vật có khả năng sinh công. B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có tính ì lớn. D. Vật có đứng yên.

Câu 14: Vật có cơ năng khi

Vật có khả năng sinh công.

Vật có khối lượng lớn.

Vật có tính ì lớn.

Vật có đứng yên.

Câu 15: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

Khối lượng.

Trọng lượng riêng.

Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.

Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 16: Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Khối lượng.

Độ biến dạng của vật đàn hồi.

Khối lượng và chất làm vật.

Vận tốc của vật.

Câu 17: Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

Viên đạn đang bay.

Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Câu 18: Một người dùng ròng rọc động nâng một vật lên cao 10m với lực kéo 150N. Công người đó thực hiện là bao nhiêu?

A. A = 3400J B. A = 2800J C. A = 3200J D. A = 3000J

Câu 19: Khi nói về công của máy cơ đơn giản thì nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực nên sẽ được lợi về công

B. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về đường đi nên sẽ được lợi về công

C. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực và thiệt về đường đi nên công không thay đổi

D. Máy cơ đơn giản thiệt về công.

Câu 20: Một người kéo một gàu nước có trọng lượng 10N từ giếng sâu 7,5m trong thời gian 30 giây. Công suất của người đó là:

A. 150WB. 2,5WC. 75WD. 5W
Câu 21: Một ròng rọc cố định làm thay đổi hướng chuyển động của dây đi 900C khi kéo vật lên cao như hình vẽ.A. Lực kéo đã thực hiện công vì có lực tác dụng làm vật dịch chuyển

B. Lưc kéo không thực hiện công vì phương của lực vuông góc với phương dịch chuyển của vật

C. Lực kéo không thực hiện công vì lực kéo tác dụng lên vật phải thông qua ròng rọc

D. Lực kéo không thực hiện công vì nếu không có lực vật vẫn có thể chuyển động theo quán tính

Câu 22: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào thực hiện công cơ học?

A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.

B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên.

C. Quả nặng rơi từ trên xuống.

D. Cả ba trường hợp A,B,C

Câu 23: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công.

B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi.

C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi.

Câu 24: Điều nào sau đây đúng khi nói về cơ năng? Hãy chọn câu đúng nhất?

Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

Cơ năng phụ thuộc vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

Câu 25: Công suất là:

A. Công thực hiện được trong một giây.

B. Công thực hiện được trong một ngày.

C. Công thực hiện được trong một giờ.

D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 26: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.

Một ô tô đang đỗ trong bến xe.

Một máy bay đang bay trên cao.

Câu 27: Vật có cơ năng khi:

A. Vật có khả năng sinh công. B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có tính ì lớn. D. Vật có đứng yên.

Câu 28: Một lò xo làm bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng. Vì sao lò xo có cơ năng?

Vì lò xo có nhiều vòng xoắn. B.Vì lò xo có khả năng sinh công.

C.Vì lò xo có khối lượng. D.Vì lò xo làm bằng thép.

Câu 29: Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?

A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà. B. Quả bóng đang bay trên cao.

C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà. D. Chiếc lá đang rơi.

Câu 30: Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng. B. Vận tốc của vật.

C. Khối lượng và chất làm vật. D. Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 31: Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn. B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.

C. Máy bay đang bay. D. Viên đạn đang bay.


Câu 32: Làm thế nào biết ai làm việc khỏe hơn?

A. So sánh công thực hiện của hai người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

B. So sánh thời gian làm việc, ai làm việc ít thời gian hơn thì người đó khỏe hơn.

C. So sánh công thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

D. Các phương án trên đều không đúng.

Câu 33: Hai bạn Nam và Hùng kéo nước từ giếng lên. Nam kéo gàu nước nặng gấp đôi, thời gian kéo gàu nước lên của Hùng chỉ bằng một nửa thời gian của Nam. So sánh công suất trung bình của Nam và Hùng.

A. Công suất của Nam lớn hơn vì gàu nước của Nam nặng gấp đôi.

B. Công suất của Hùng lớn hơn vì thời gian kéo của Hùng chỉ bằng một nửa thời gian kéo của Nam.

C. Công suất của Nam và Hùng là như nhau.

D. Không đủ căn cứ để so sánh.

Câu 34: Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

A. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần.

B. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

C. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 5 lần.

D. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần.

Câu 35: Con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Công suất của ngựa có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 1500 W B. 500 W C. 1000 W D. 250 W
nguyenhaivanthcs@gmail.comChào bạn, bạn đang đăng đề chia sẻ cho các thành viên ở diễn đàn mình hay là bạn đang cần sự giúp đỡ của BQT chúng mình nhỉ :> Mình chưa hiểu cách bạn truyền đạt nội dung lắm. Bạn phản hồi nếu cần trao đổi nhiều hơn nha.
Chúc bạn học tốt!
Chúc bạn học tốt, có gì thắc mắc có thể hỏi lại nha
Xem thêm Tạp chí Vật Lí số 07 nhé!
 

nguyenhaivanthcs@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
180
1,239
106
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
Chào bạn, bạn đang đăng đề chia sẻ cho các thành viên ở diễn đàn mình hay là bạn đang cần sự giúp đỡ của BQT chúng mình nhỉ :> Mình chưa hiểu cách bạn truyền đạt nội dung lắm. Bạn phản hồi nếu cần trao đổi nhiều hơn nha.
Chúc bạn học tốt!
Chúc bạn học tốt, có gì thắc mắc có thể hỏi lại nha
Xem thêm Tạp chí Vật Lí số 07 nhé!
Triêu Dươngg:> e mún nhờ anh chị giải giúp ạ :> ghi công thức cũng được ạ :))
 
Top Bottom