Đề KT 45' lớp tớ nè, mọi người làm thử!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm và thi cử' bắt đầu bởi nobita252, 21 Tháng năm 2007.

Lượt xem: 2,641

 1. nobita252

  nobita252 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Câu 1: Cơ chế gây đột biến của EMS(etylmetal sunfonat) là:
  A.Làm cho A trên phân tử ADN bị thay bằng G hoặc X, qua sao chép dẫn đến cặp A-T bị thay bằng cặp G-X hoặc X-G
  B.Làm cho G trên phân tử ADN bị thay nằg T hoặc X, qua sao chép dẫn đến căp G-X bị thay bằng cặp T-A hoặc X-G
  C.Làm cho T trên phân tử ADN bị thay bằng A hoặc X, qua sao chép dẫn đến cặp T-A bị thay bằng cặp A-T hoặc X-G
  D.Làm cho X trên phân tử ADN bị thay bằng T hoặc G, qua sao chép dẫn đến cặp X-G bị thay bằng T-A hoặc G-X

  Câu 2: Để tạo sự đa dạng di truyền của nguyên liệu khởi đầu cho chọn giống, các nhà chọn giống thường dùng phương pháp nào?
  1.Lai thuận nghịch 2.Gây đột biến nhân tạo 3.Lai phân tích 4.Lai 5.Kỹ thuật di truyền 6.Lai tế bào
  Các phương pháp đó là:
  A. 3,4,5,6
  B. 1,2,3,4,5
  C. 1,2,3,4,5,6
  D. 2,4,5,6

  Câu 3: trong trồng trọt người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?
  A.Lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép
  B.Lai khác thứ
  C.Lai cải tiến giống
  D.Lai kinh tế

  Câu 4: Khi lai hai loài khác nhau mà thu được con lai thì thường bất thụ. nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng đó là:
  A.Sự khác biệt trong chu kì sinh sản bộ máy sinh dục ko tương ứng với động vật
  B.Chiều dài của ống phấn ko phù hợp với chiều dài vòi nhuỵ của loài kia ở thực vật
  C.Hạt phấn của loài này ko nảy mầm được trên vòi nhuỵ của loài kia ở thực vật, hoặc tinh trùng của loài này bị chết trong đường sinh dục của loài khác ở động vật
  D.Bộ NST của con lai ko tồn tại thành các cặp tương đồng nên ko giảm phân được

  Câu 5: Có các phương pháp lai:
  1.Lai khác đòn đơn 2.Lai khác dòng kép 3.lai kinh tế 4.Lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng
  Phương pháp nào được sử dụng để tạo ưu thế lai:
  A.1,3
  B.1,2,3
  C.1,2
  D.1,2,3,4
   
 2. nobita252

  nobita252 Guest

  Câu 6: Phát biểu nào dưới đây ko đúng:
  A.Phương pháp chọn lọc hàng loạt thường chỉ dễ có hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền cao
  B.Hệ số di truyền thấp nói lên phần biến dị kiểu hình gây nên bởi sự sai khác về kiểu gen là chủ yếu, chịu ảnh hưởng ít của môi trường
  C.Hệ số di truyền thấp nói lên phần biến dị kiểu hình chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện ngoại cảnh
  D.Hệ số di truyền cao nói lên phần biến dị kiểu hình gây nên bởi sự sai khác về kiểu gen là chủ yếu, chịu ảnh hưởng ít của môi trường

  Câu 7: trong chăn nuôi người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai:
  A.Lai khác giống
  B.Lai kinh tế
  C.Lai cải tiến giống
  D.Lai khác thứ

  Câu 8: Cách làm nào dưới đây là quá trình lai cải tạo giống vât nuôi:
  A.Cái giống địa phương x đực ngoại nhập được F1.Lấy cái F1 x đực ngoại được F2.Lấy cái F2 x đực ngoại được F3...
  B.Lai thuận nghịch giống nội với giống ngoại được F1.Lấy cái F1 x đực ngoại được F2.Lấy cái F2 x đực ngoại được F3...
  C.Dực giống địa phương x cái ngoại nhập được F1.Lấy cái F1 x đực ngoại được F2.Lấy cái F2 x đực ngoại được F3...
  D.Cái giống địa phương x đực ngoại nhập được F1.Lấy đực F1 x cái ngoại được F2.Lấy cái F2 x đực ngoại được F3...

  Câu 9: ĐỂ kích thích tế bào lai phát triển thành cây lai trong phương pháp lai tế bào người ta sử dụng:
  A.Keo hữu cơ polietylen glycol
  B.Virut Xende
  C.Xung điện cao áp
  D.Hoocmon thích hợp

  Câu 10: Chọn lọc nhân tạo thực chất là:
  A.Quá trình đào thải những biến dị ko mong muốn và tích luỹ những biến dị phù hợp với mục đích của con người
  B.Quá trình đào thải những biến dị có hại và tích luỹ những biến dị có lợi cho cơ thể sinh vật
  C.Quá trình phân hoá khả nămg sống sót của các sinh vật
  D.Quá trình phân hoá khả năng sinh sản của các sinh vật
   
 3. nobita252

  nobita252 Guest

  Câu 11: Lai xa kèm theo đa bội hoá có thể dẫn đến hình thành loài mới vì
  A.Quần thể con lai có bộ NST khác với các loài bố mẹ
  B.Quần thể con lai có được các đặc diểm của cả hai loài
  C.Quần thể con lai có thể duy trì nòi giống bằng sinh sản hữu tính và cách li sinh sản với loài bố mẹ
  D.Con lai khác loài có sức sống ưu việt hơn so với các loài bố mẹ

  Câu 12: Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai có thể là
  A.Con lai có nhiều cặp gen ở trạng thái dị hợp tử
  B.COn lai có đựoc nhiều gen trội
  C.Con lai có ít gen trội ở trạng thái đông hợp tử
  D.Con lai có nhiều gen lặn có lợi

  Câu 13: Người ta ko dùng con lai có ưu tếh lai cao làm giống vì
  A.Ở các thế hệ sau tỉ lệ các gen dị hợp tử sẽ bị giảm dần
  B.Ở thế hệ sau của con lai sẽ ko có ưu thế lai
  C.Con lai thường bị bất thụ
  D.Con lai có kiểu gen ko thuần chủng

  Câu 14: Trong chọn giống thực vật, việc chiếu xạ để gây đột biến nhân tạo thường ko được thực hiện ở
  A.Hạt phấn, bầu nhuỵ
  B.Rễ
  C.Đỉnh sinh trưởng của thân
  D.Hạt khô, hạt nảy mầm

  Câu 15: Song nhị bội (hay song lưỡng bội) là
  A.Cơ thể lai chứa bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau
  B.Cây đơn bội được tạo ra bằng nuôi cấy hạt phấn
  C.Cơ thể lai chứa bộ NST của loài đã được tứ bội hoá
  D.Cơ thể lai chứa bộ NST gồm hai bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau
   
 4. nobita252

  nobita252 Guest

  Câu 16: Siêu trội là hiện tượng
  A.Cả hai đồng hợp tử có biểu hiện kiểu hình cao nhất
  B.Đồng hợp tử trội có biểu hiện kiểu hình cao nhất
  C.Dị hợp tử có biểu hiện kiểu hình cao nhất
  D.Đồng hợp tử lặn có biểu hiện kiểu hình cao nhất

  Câu 17: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm sau của plazmit được xem là quan trọng nhất khiếm người ta có thể sử dụng nó làm thể truyền trong kĩ thuật di truyền
  A.Có cấu trúc dạng vòng
  B.Có kích thước nhỏ
  C.Có khả năng tự nhân đôi trong tế bào
  D.Có chứa gen kháng chất kháng sinh

  Câu 18: Sinh vật chuyển gen là
  A.Sinh vật có gen chuyển cho sinh vật khác
  B.Sinh vật có gen bị biến đổi
  C.Sinh vật có thêm một gen lạ do con người đưa từ loài khác vào
  D.Sinh vật có gen bị con người khoá lại

  Câu 19: Quần thể ban đầu của một loài thực vật tự thụ phấn gồm 100% cá thể có kiểu gen Bb. Sau n thế hệ, kiểu gen đông hợp tử trội BB chiếm tỉ lệ
  A.(3/4)^n
  B.1-(3/4)^n
  C.[1-(1/2)^n]/2
  D.1-(1/4)^n

  Câu 20: Để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác, ngoài yếu tố khác người ta cần phải có những gì trong số các thứ được nêu ra dưới đây:
  1.gen cần chuyển 2.enzim ligaza 3.một đoạn ADN bất kì làm thể truyền 4.plazmit 5.enzim ADN polimeraza 6.emzim cắt giới hạn
  A.1,2,5,6
  B.1,3,5,6
  C.1,2,4,6
  D.1,2,3,6
   
 5. nobita252

  nobita252 Guest

  Câu 21: Để plazmit ADn tái tổ hợp dễ dàng xâm nhập qua mạng tế bào E.Coli, người ta sử dụng
  A.Enzym cắt (restrictaza)
  B.Bóc tách màng tế bào vi khuẩn
  C.CaCl2
  D.Ligaza

  Câu 22: Ưu điểm của chọn lọc cá thể là
  A.Đánh giá kiểu hình kết hợp đánh giá kiểu gen
  B.Ít tốn công sức mà mang lại hiệu quả cao
  C.Đơn giản dễ làm
  D.kiểm tra được kĩ càng kiểu hình của từng cá thể một

  Câu 23: Chất hoá học có khả năng làm thay đổi cấu trúc của gen thường được gọi là
  A.Tác nhân đột biến
  B.Thể đột biến
  C.Yếu tố đột biến
  D.Chất đột biến

  Câu 24: Sự tự thụ phấn ở thực vật và giao phối cận huyết ở động vật qua nhiều thế hệ không dẫn đến kết quả nào dưới đây
  A.tạo ưu thế lai
  B.Tạo ra dòng thuần chủng
  C.Tăng tỉ lệ đồng hợp, giảm tỉ lệ dị hợp
  D.Xuất hiện các tính trạng có hại do gen lặn quy định

  Câu 25: Lai cải tiến giống thực chất là
  A.LÀm cho giống có nhiều kiểu gen dị hợp tử
  B.Thay toàn bộ hệ gen của giống nội bằng hệ gen của giống ngoại
  C.Giữ lại một số gen của giống cần cải tiến và bổ sung càng nhiều gen của giống quý càng tốt
  D.làm cho giống có nhiều kiểu gen đồng hợp tử
   
 6. nobita252

  nobita252 Guest

  Câu 26: Tác nhân nào ko phải là tác nhân gây đột biến tự nhiên
  A.Consixin
  B.Phóng xạ sinh ra từ sự phân huỷ các chất phóng xạ trong tự nhiên
  C.Khí thải công nghiệp
  D.Tia UV (tia tử ngoại)

  Câu 27: Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết được sử dụng trong chọn giống để
  1.Củng cố một đặc tính mong muốn nào đó 2.Tạo dòng thuần chủng 3.Táo sự đa dạng cho vật liệu chọn giống 4.Phát hiện các gen xấu để loại bỏ
  Câu trả lơi đúng là:
  A.1,2
  B.1,2,3,4
  C.1,4
  D.1,2,4

  Câu 28: Sau mấy lần nhân đôi ADN thì chất 5BU có thể làm thay thế 1 cặo A-T thành G-X
  A.4
  B.1
  C.3
  D.2

  Câu 29: Một cá thể với kiểu gen AaBbDd sau một thời gian dài thực hiện giao phối gần, số dòng thuần xuất hiện là
  A.4
  B.6
  C.2
  D.8

  Câu 30: Thể tam bội ở thực vật thường...
  A.làm cho quả ít hoặc ko có hạt
  B.vừa làm cho cánh hoa nhỏ vừa có quả ko hạt
  C.làm cho kích thước cánh hoa nhỏ hơn bình thường
  D.làm cho kích thước tế bào nhỏ hơn bình thường
   
 7. nobita252

  nobita252 Guest

  Sorry cả nhà mấy ngày nay nhà mình bị đứt mạng nên ko vào post đáp án được. Bi giờ là đáp án:
  1.B --> cái nè có trong SGK nè :p
  2.D
  3.A
  4.D --> ba trường hợp trên thì làm sao thu được con lai???:D
  5.D
  6.B --> hệ số di truyền cao nói lên tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào gen, chịu ảnh hưởng ít của môi trường
  7.B
  8.A
  9.D
  10.A --> cái gì có liên quan đến con người là nhân tạo :p
  11.C
  12.A
  13.A
  14.B --> chiếu vào rễ làm gì nhỉ???:D
  15.A
  16.C
  17.C
  18.C
  19.C
  20.C
  21.C
  22.A
  23.A
  24.A
  25.C
  26.A
  27.B
  28.C
  29.D
  30.B
  có ai thắc mắc gì cứ hỏi nhá!
   
 8. huong18vn

  huong18vn Guest

  ^^

  ê ku, làm bài này được bi nhiêu điểm zậy?
   
 9. nobita252

  nobita252 Guest

  Re: ^^

  em sai 2 câu bài này thui, được 9,3 điểm!:p
   
 10. huong18vn

  huong18vn Guest

  úi siêu thế?? chịvừa làm xong, sai mất 4 câu ^^
   
 11. hagiangff

  hagiangff Guest

  sao tu thu phan va giao phoi can huyet tao ra nhiu nguyen lieu cho chon loc vay
   
 12. nguyenhoai

  nguyenhoai Guest

  Tôi cũng đồng ý với bạn về câu này.
  Với lại tui đã xem trong sách có thấy ý này đâu.
   
 13. nobita252

  nobita252 Guest

  sorry nha, câu này mình pozt lộn đáp án. đáp án đúng là D.1,2,4
  thành thật xin lỗi mọi người (xí hổ quá :oops: )
   
 14. vanlongthan

  vanlongthan Guest

  -------------
  ko đònh ý với đáp án A
  thế tác nhân vật lý gây ĐB ko đc gọi là tác nhân ĐB ah ??????
   
 15. vanlongthan

  vanlongthan Guest

  -------------
  ko đòng yas với đáp án C
  nếu tự nhân đoi ko thui thì sẽ bị tiêu diệt ngay chứ, theo tui phải là C và D
   
 16. phamhoaitb

  phamhoaitb Guest

  trời ui tui nhìn mà hoa hết cả mắt
   
 17. đề này tào lao quá
   
 18. ngucu

  ngucu Guest

  Câu 17: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm sau của plazmit được xem là quan trọng nhất khiếm người ta có thể sử dụng nó làm thể truyền trong kĩ thuật di truyền
  A.Có cấu trúc dạng vòng
  B.Có kích thước nhỏ
  C.Có khả năng tự nhân đôi trong tế bào
  D.Có chứa gen kháng chất kháng sinh

  em bất đồng với đáp án C. nhân đôi thôi không đủ .phải có cả tốc độ nhanh, chống chịu tốt, thích nghi với cơ thể để không bị đào thải
   
 19. nobita252

  nobita252 Guest

  "quan trọng nhất" mà em :)
   
 20. kimari12

  kimari12 Guest  chính vì thế dó tác nhân nào có thể gay ĐB đèu đcj gọi la tá nhân ĐB
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->