Đề kiểm tra sinh 15 phút

B

bao22122001

T

tinaphan

Câu 2

- Ý nghĩa: Cây phát sinh giới động vật giúp ta hiểu được mối quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau. Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu. Các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn.

-Tác dụng:Giúp ta so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác
 
Top Bottom