Địa 8 Đề kiểm tra HK2

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,163
3,120
371
18
Fiore
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Năm 1967-1992: Hợp tác về mặt quân sự.
Từ 1995 trở đi:
- Gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác với các khu vực khác.
- Tăng cường hợp tác giữa các nước Đông Nam Á ,tậ dụng điều kiện thuận lợi về tự nhiên, văn hoá, xã hội để phát triển kinh tế.
- Mục tiêu hiện nay: Đoàn kết, hợp tác, xây dựng ASEAN ổn định, cùng phát triển.
*Nhược điểm của ASEAN: chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội; khác biệt về thể chế chính trị; bất đồng ngôn ngữ giữa các nước thành viên gây khó khăn cho việc hợp tác.
 
Top Bottom