Địa 8 Đề kiểm tra HK2

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
19
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Nêu đặc điểm nổi bật về kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á
Đặc điểm nổi bật về kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á
Về kinh tế, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi. Hiện nay, các nước đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và để xuất khẩu. Về xã hội, người dân các nước có nét tương đồng trong sản xuất và sinh hoạt. Trước thể chiến 2, hầu hết các nước là thuộc địa của các nước đế quốc. Khi giành được độc lập, chế độ cộng hòa và quân chủ lập hiến. Các quốc gia trong khu vực đã và đang hợp tác để cùng phát triển.
 
Top Bottom