Địa 8 Đề kiểm tra HK2

Nguyễn Phúc Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
303
73
61
20
TP Hồ Chí Minh
- Là khu vực đông dân (536 triệu người, 2002).
- Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên khá nhanh, khoảng 1,5%
- Cơ cấu dân số trẻ.
- Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển
- Nhiều chủng tộc cùng chung sống, ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai. -> Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, giao lưu hợp tác dễ dàng.
 
Top Bottom