Sử 6 Đề Kiểm Tra Giữa Kì II - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Ninh

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề Kiểm Tra Giữa Kì II
Năm học: 2020-2021
Môn: Lịch Sử - Lớp 6

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Năm 179 TCN, Tiêu Đà Sản nhấp đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành các quận
A. Giao Chỉ, Cửu Chân
B. Giao Chủ, Cửu Chân, Nhật Nam.
C. Hợp Phổ, Giao Chỉ, Cửu Chân.
D. Giao Chỉ, Nhật Nam.
Câu 2. Nhà Hán chiếm Âu Lạc vào thời gian nào?
A. Năm 110 TCN.
B. Năm 111 TCN.
C. Năm 112 TCN.
D. Năm 113 TCN.
Câu 3. Dưới thời kì nhà Hán cai trị nước ta, người đứng đầu quận Giao Chỉ gọi là gì?
A. Thượng thư
B. Thứ sử
C.Thị lang.
D. Thái thú.
Câu 4. Nhà Hán đưa người Hán sang nước ta ở lẫn với người Việt nhằm mục đích:
A. đồng hoá dân tộc ta.
B. xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
C. bắt dân ta hầu hạ, phục dịch cho người Hán.
D. chiếm đất, cai trị nhân dân ta.
Câu 5. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, bà Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở
A. Cổ Loa.
B. Luy Lâu.
C, Mê Linh
D. Chu Diên.
Câu 6: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng đã diễn ra vào năm nào?
A. Năm 40.
B. Năm 41
C. Năm 42.
D. Năm 43
Câu 7. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, có những tôn giáo nào du nhập vào nước ta?
A. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo.
B. Nho giáo, Đạo giáo.
C. Phật giáo, Thiên Chúa giáo.
D. Nho giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào thời gian nào?
A. Năm 243.
B. Năm 244.
C. Năm 248.
D. Năm 249.
Câu 9. Căn cứ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ở
A. Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hóa).
B. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).
C. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).
D. Mê Linh (Hà Nội).
Câu 10. Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải chịu nhiều thứ thuế, nhất là
A. thuế gạo, thuế muối.
B. thuế vải lụa, thuế sắt,
C. thuế gạo, thuế vải lụa.
D, thuế muối, thuế sắt.
Câu 11. Nội dung nào phản ánh không đúng chính sách cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước thời Bắc thuộc?
A. Chia nước ta thành các quận, huyện.
B. Bắt nhân dân ta tuân theo luật pháp, phong tục của người Hán.
C. Đặt ra nhiều loại thuế, bắt nhân dân ta lao dịch và cống nạp nặng nề.
D. Khuyến khích phát triển kinh tế, bảo tồn và phát triển văn hóa của người Việt.
Câu 12. Thế kỉ III, dưới ách đô hộ của nhà Ngô, lãnh thổ của Âu Lạc có tên gọi là gì?
A. Giao Chỉ.
B. Giao Châu.
C. Châu Giao.
D. Cửu Chân.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm).

Trong thời kì Bắc thuộc, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành những chính sách cai trị gì
về văn hóa ở nước ta? Tại sao nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán, tiếng nói của tổ tiên?
Câu 2. (4,0 điểm).
Cuộc khởi nghĩa chống ách cai trị của nhà Hán do Hai Bà Trưng lãnh đạo giành thắng lợi có ý nghĩa gì? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?
====Hết====

p/s: Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đạt kết quả cao trong kỳ thi này nha!!!
 
Last edited:
Top Bottom