English THPT ĐỀ KIỂM TRA 15' - 02

Thảo luận trong 'Tài liệu tiếng Anh THPT' bắt đầu bởi Phạm Dương, 29 Tháng mười 2019.

Lượt xem: 209

 1. Phạm Dương

  Phạm Dương Cựu Cố vấn tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,599
  Điểm thành tích:
  371
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Thương Mại
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest:
  1. a. good b. gossip c. game d. geometry
  2. a. money b. notice c. glance d. ankle
  II. Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences:
  3. Many people find it ________ lasting friendships.
  a. difficult to make b. difficulty in making
  c. is difficult to make d. difficult making
  4. You ________ any friends if you ________ talking like that.
  a. will win/ carry on b. won't win/ carry on
  c. wouldn't win/ carried on d. would have won/ had carried on
  5. The aim of the culture festival is ________ friendship between the two countries.
  a. promote b. promoting
  c. to promote d. being promoted
  6. People he ________ turned out to be only fair-weather friends.
  a. trusted b. has trusted
  c. was trusting d. had trusted
  7. I believe that everyone has had ________ experiences in their life.
  a. memorable b. observable
  c. acceptable d. reflexible
  8. He rose from his chair and ________ her warmly.
  a. protected b. replaced
  c. embraced d. appreciated
  9. She showed her ________ by asking lots of trivial questions.
  a. experience b. experienced
  c. inexperienced d. inexperience
  10. They ________ a close friendship at university.
  a. created b. became
  c. promoted d. formed
  III. Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above:
  11. At the factory he likes people to let him have his own way.
  a. He doesn't like it when people tell him what to do.
  b. He often needs the help of other people in his work.
  c. He doesn't accept help from people he dislikes.
  d. He likes people to think all good ideas are his own.
  12. I would rather have an egg for breakfast.
  a. I would eat an egg for my breakfast.
  b. I don't want an egg for breakfast.
  c. I prefer to have an egg for breakfast.
  d. I'll have an egg if there, is nothing else for my breakfast.
  13. I couldn’t help laughing when he told me that story.
  a. I couldn't resist laughing when he told me that story.
  b. I couldn't help him tell that story.
  c. I did not laugh when hearing that story.
  d. The story he told me not help at all.
  14. We think he was in London last year.
  a. He was thought to be in London last year.
  b. He was thought to have been in London last year.
  c. He is thought to be in London last year.
  d. He is thought to have been in London last year.
  15. David seems really ill at case in front of all those people.
  a. David feels uncomfortable in front of all those people.
  b. David is easy to be ill because of all those people.
  c. David is ill because he stands in front of all those people.
  d. David fells comfortable in front of all those people.
  Đáp án

  CâuHướng dẫnCâuHướng dẫnCâuHướng dẫn
  1. d/ʤ/, còn lại: /g/6. d11. a
  2. d/ŋ/, còn lại: /n/7. a12. c
  3. afind it difficult to V: thấy khó để làm việc nào đó8. cembrace: ôm13. a
  4. bcarry on: xúc tiến, tiếp tục9. dinexperience: thiếu kinh nghiệm; trivial: tầm thường, bình thường;14. d
  5. cpromote: làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích10. dform: thiết lập;15. a
   
  Kỳ Thư thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY