CLB lịch sử Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn lịch sử 9

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,657
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây là một vài dạng đề kiểm tra 1 tiết học kì 2, các bạn tham khảo nha!

Đề 1:

Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

Câu 2: Hãy chứng minh rằng, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa rơi vào thế "Ngàn Cân treo sợ tóc"

Câu 3: Phân tích đường lối kháng chiến của Đảng ta trong thời kì kháng chiến chống pháp lần 2.

Nguồn:
Trường THCS Hồ Xuân Hương,
Quỳnh Lưu, Nghệ An,năm 2017-2018​

Đề 2:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1/. Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là:
A. Ba tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
B. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản
C. Phong trào của công nhân kết hợp với nông dân
D. Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước

2/. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào:
A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
C. Ngày 21 tháng 7 năm 1954
D. Ngày 2 tháng 7 năm 1976

3/. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:
A. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn
C. Khởi nghĩa Nam Kì
D. Binh biến Đô Lương

4/. Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là:
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Lê Hồng Phong

Câu 2. (2 điểm). Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng:
a. 19 – 5 – 1941 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
b. 3 – 2 – 1930 2. Thành lập mặt trận Việt Minh
c. 19 – 12 – 1946 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết
d. 21 – 7 – 1954 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
e. 2- 9- 1945

Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 3 (3 điểm): Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

Câu 4 (3 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).

Đề 3:

Câu 1: (3 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình
thế “ngàn cân treo sợi tóc” ?

Câu 2:(3điểm)Hãy nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương kháng chiến về mọi
mặt từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951) ?

Câu 3:(2 điểm)Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 - 1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau ?

Câu 4:(2 điểm)Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) ?

Đề 4:

1. Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy làm rõ tính "toàn diện" của đường lối đó.

2. Sau khi kí hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào, Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?

3. Có ý kiến cho rằng: "sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa rơi vào thế "Ngàn Cân treo sợ tóc" "
Bằng kiến thức lịch sử đã học, hãy làm rõ ý kiến trên.
 
Top Bottom