Hóa đề học sinh giỏi hoá 9 dành cho những bạn cần tham khảo

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: (4,0 điểm)

1. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học (mỗi mũi tên 1 phương trình), ghi điều kiện phản ứng nếu có.

Al
clip_image002.gif
Al4C3
clip_image004.gif
Al(OH)3
clip_image006.gif
NaAlO2
clip_image008.gif
Al(OH)3
clip_image010.gif
Al2O3
clip_image012.gif
Ba(AlO2)2

2. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, N và hoàn thành các phương trình hóa học.

FeS + (A) ® (B) + (C)

(B) + CuSO4 ® (D¯ đen) + (E)

(B) + (F) ® (G¯ vàng) + (H)

(C) + (J) ® (L)

(L) + KI ® (C) + (M) + (N)

Câu 2: (4,0 điểm)

1. Có 5 mẫu chất rắn để riêng biệt: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ dùng thêm nước, hãy trình bày cách nhận biết chúng. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Nêu hiện tượng, có giải thích ngắn gọn và viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) cho các thí nghiệm sau.

a) Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4.

b) Sục khí CO2 vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím, sau đó đun nóng nhẹ.

c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

Câu 3: (4,0 điểm)

1. Viết các công thức cấu tạo thu gọn của các hợp chất có cùng công thức phân tử C4H8.

2. Trình bày phương pháp hóa học để:

a) Phân biệt khí metan và khí etilen.

b) Làm sạch khí metan có lẫn khí axetilen.

c) Làm sạch khí etilen có lẫn khí cacbonic.

Câu 4: (4,0 điểm)

1. Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 26. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A, biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất A là khí cacbonic và hơi nước.

2. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam hợp chất A cần dùng vừa hết 4,2 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 3,15 gam H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b) Tìm công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với He là 22,25.

Câu 5: (4,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta được dung dịch A.

a) Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2,5 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng?

b) Nếu hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 có thành phần không đổi, trong đó chứa a% MgCO3 về khối lượng bằng dung dịch HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch A thì thu được kết tủa D. Hỏi khi a có giá trị bao nhiêu thì lượng kết tủa D nhiều nhất? Ít nhất?


(Cho: C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; He = 4; Ca = 40; Mg = 24; Ba = 137; Cl = 35,5)
 

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
1. Có 5 mẫu chất rắn để riêng biệt: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ dùng thêm nước, hãy trình bày cách nhận biết chúng. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Nêu hiện tượng, có giải thích ngắn gọn và viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) cho các thí nghiệm sau.

a) Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4.

b) Sục khí CO2 vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím, sau đó đun nóng nhẹ.

c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.
1. Cho H2O vào
Mt có khí thoát ra là Na
=> Còn lại không hiện tượng
Cho dd NaOH vùa tạo thành vào các mẫu thử
=> xuất hiện kết tủa trắng la MgCl2
=> xuất hiện kt màu tráng xanh là FeCl2
=> xuất hiện kt màu nâu đỏ là FeCl3
=> xuất hiện kết tủa keo tráng sau đó bị hòa tan là AlCl3
Tự viết Pt nha mọi người
2.
a,Sau 1 thời gian dd màu xanh nhạt dần , lấy đinh sắt ra có 1 lớp chất chất phủ lên màu nâu đỏ
Fe + Cuso4 -------> FeSO4 + Cu
b, dd chuyển sang màu đỏ sau 1 lúc chuyển sang trong suốt
Co2 + H2O ------> H2CO3
Vì H2CO3 không bền
H2CO3 ----> CO2 + H2O
c. Có khí không màu không mùi thoat ra , Sau đó xuất hiện kết tủa màu xanh lơ
trình tự phản ứng
2Na + 2H2O ------> 2NaOH + H2
2NaOH + Cuso4 --------> Cu(OH)2 + Na2SO4
Câu 5: (4,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta được dung dịch A.

a) Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2,5 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng?

b) Nếu hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 có thành phần không đổi, trong đó chứa a% MgCO3 về khối lượng bằng dung dịch HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch A thì thu được kết tủa D. Hỏi khi a có giá trị bao nhiêu thì lượng kết tủa D nhiều nhất? Ít nhất?
CaO + H2O -------> Ca(OH)2 (1)
Ca(OH)2 + Co2 ---------> CaCO3 + H2O(2)
CaCO3 + CO2 + H2O --------> Ca(HCO3)2(3)
n CaO = 11.2 / 56 = 0.2 mol
=> n Ca(OH)2 = 0.2 mol
n kt = 2.5/100=0.025 mol
Th1 n Ca(OH)2 dư => k xảy ra p ứng 3
n CaCo3 = n Co2 = 0.025 mol
=> V Co2 = 0.025*22.4=0.56 l
Th2 n Ca(OH)2 hết => xảy ra phản ứng 3
=> n Co2(2) = n CaCO3 (2) = n Ca(OH)2 = 0.2 mol
=> n Co2 (3) = n CaCO3= 0.2- 0.025 =0.175 mol
=> Tổng n Co2 = 0.2 + 0.175 = 0.375 mol
=> V CO2 = 0.375 *22.4 = 8,4 l
MgCO3 + 2HCl --------> MgCL2 + CO2 + H2O
a___________________________a____
BaCO3 + 2HCl --------> BaCL2 + CO2 + H2O
b ___________________________b_______
Ca(OH)2 + Co2 ---------> CaCO3 + H2O(4)
CaCO3 + CO2 + H2O --------> Ca(HCO3)2(5)
để kt nhiều nhất => phản ưng 4 xảy ra vừa dủ
=> n CO2 = 0.2mol
Gọi a là n MgCo3 b là n baCo3
a + b = 0.2
84a + 197b = 28.1
a = 0.1 mol
b= 0.1 mol
=> a%
để D có kết tủa be nhất thì => 5 xảy ra hết
=> n CO2 (5) = 0.2 mol
=. Tổng Co2 = 0.2 + 0.2 = 0.4 mol
a + b = 0.4
84a + 197b = 28.1
 
Top Bottom