ĐỀ: Giải thích vs Chứng minh đức tính hi sinh

P

p3.thu_3py_cool

hi sinh là chịu phần thiệt thòi để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
Vậy á! :)
 
Top Bottom