Sinh 8 đề cương thi cuối kì I

trangothanh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2021
59
50
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 25: Enzim lipaza xúc tác cho phản ứng phân giải lipit trong thức ăn thành:
A. đường mantozơ và glucozơ B. axit béo và glixerin
B. các thành phần của nuclêôtit D. các đoạn peptit
Câu 30: Khi thở nhanh và sâu thì tim sẽ đập nhanh và mạnh để tăng lượng máu chảy trong hệ mạch. Điều này có nghĩa là:
A. khi nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao thì hệ tuần hoàn sẽ tăng cường hoạt động.
B. tuần hoàn có mối liên hệ mật thiết và quyết định đến hiệu quả hô hấp.
C. nguồn cung cấp dưỡng khí cho hô hấp phụ thuộc vào tuần hoàn máu.
D. cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để đảm bảo khả năng hoạt động.
Câu 33: Đoạn nối tiếp giữa dạ dày với ruột non gọi là:
A. thực quản B. tá tràng C. ruột thừa D. trực tràng
Câu 40: Sản phẩm cuối cùng của sự phân giải prôtêin trong ruột non là:
A. axit amin B. peptit C. axit béo D. nuclêôtit
giúp mình với ạ. Mik cảm ơn
 

Phuongha16102004

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2021
36
33
6
19
Thanh Hóa
Câu 25: Enzim lipaza xúc tác cho phản ứng phân giải lipit trong thức ăn thành:
A. đường mantozơ và glucozơ B. axit béo và glixerin
B. các thành phần của nuclêôtit D. các đoạn peptit
Câu 30: Khi thở nhanh và sâu thì tim sẽ đập nhanh và mạnh để tăng lượng máu chảy trong hệ mạch. Điều này có nghĩa là:
A. khi nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao thì hệ tuần hoàn sẽ tăng cường hoạt động.
B. tuần hoàn có mối liên hệ mật thiết và quyết định đến hiệu quả hô hấp.
C. nguồn cung cấp dưỡng khí cho hô hấp phụ thuộc vào tuần hoàn máu.
D. cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để đảm bảo khả năng hoạt động.
Câu 33: Đoạn nối tiếp giữa dạ dày với ruột non gọi là:
A. thực quản B. tá tràng C. ruột thừa D. trực tràng
Câu 40: Sản phẩm cuối cùng của sự phân giải prôtêin trong ruột non là:
A. axit amin B. peptit C. axit béo D. nuclêôtit
 
Top Bottom