đề cương học kì 1

G

greenlight911

Ở duyên hải Nam trung Bộ có tổng lượng mưa cả năm nhều hơn Tây Nguyên và mưa từ tháng V-X và XI-IV nhiều hơn.
Nguyên nhân là do khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giáp biển và do ảnh hưởng của gió mùa mùa đông. Hết ý rồi
 
Top Bottom