Văn 7 Đề bài:nhân dân ta có câu tục ngữ:"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" hãy viết đoạn mở bài

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
Tôi từng nghe 1 câu thế này"Đi cho biết đó biết đây - Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Chẳng phải vì thêd mà chúng ta mới ra ngoài, mới tiếp xúc, và chính chúng ta đã nhận được nhiều bài học. Cùng nói về điều ấy, ông cha ta từng khuyên nhủ"Đi một ngày đàng học một sàng khôn".
 
Top Bottom