English Đề 29 câu 49, 51 chọn đáp án đúng.

nguyenhoangphuc2304@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
396
173
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

49. I'm sorry, but there's nothing I can do about this situation: it's ______ my control.
A. Away from
B. Beyond
C. Far from
D. Out of
Sự khác biệt giữa 2 câu B và D là gì vậy và ta nên chọn câu nào mới đúng?
51. How do you say the following time? 6:02.
A. It's just beyond six
B. It's just over six
C. It's just gone six
D. It's just further past six
Mình nên chọn câu nào mới đúng và vì sao?
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
858
136
20
Nam Định
NEU
49. I'm sorry, but there's nothing I can do about this situation: it's ______ my control.
A. Away from
B. Beyond
C. Far from
D. Out of
Sự khác biệt giữa 2 câu B và D là gì vậy và ta nên chọn câu nào mới đúng?
51. How do you say the following time? 6:02.
A. It's just beyond six
B. It's just over six
C. It's just gone six
D. It's just further past six
Mình nên chọn câu nào mới đúng và vì sao?
nguyenhoangphuc2304@gmail.com
49. beyond sb's control là vượt quá tầm kiểm soát của ai, còn không có out of sb's control mà chỉ có out of control nghĩa là mất kiểm soát thôi nhé. Vậy nên câu này ta chọn B nhé.
51. Câu này mình nghĩ là D vì với giờ hơn người ta dùng past.
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom