English Đề 21 câu 29 Chọn đáp án đúng

nguyenhoangphuc2304@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
396
173
36

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
858
136
20
Nam Định
NEU
I find the idea of experimenting on animals _______.
A. Disagreeing
B. Objectionable
C. Distasteful
D. Objective
Sự khác biệt giữa 2 câu c và b là gì vậy ạ và ta nên chọn câu nào mới đúng?
nguyenhoangphuc2304@gmail.comDistasteful nghĩa là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm. Còn objectionable nghĩa là đáng để phản đối. Vậy nên ở đây theo mình chọn B nhé.
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom