Văn 9 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,400
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,997
4,046
461
18
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
VIẾT ĐOẠN VĂN: Hãy chỉ ra ý nghĩa nhật dụng của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình ra đời từ năm 1986 còn ý nghĩa thời sự nữa không? Vì sao?
Hi em, anh tiếp nhận câu hỏi và đưa ra gợi ý hỗ trợ nhé

1. Văn bản nhật dụng là gì? Là loại văn bản được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, là thể loại văn bản tường thuật, thuyết minh, miêu tả, bàn luận, đánh giá về một sự vật, hiện tượng xung quanh hoạt động của con người.
2. Ý nghĩa nhật dụng văn bản ''Đấu tranh cho một thế giới hòa bình'': Chiến tranh hạt nhân đi ngược lại giá trị sống của con người, nên cao tinh thần bảo vệ hòa bình dân tộc.
3. Vấn đề trên còn giá trị thời sự không kể từ khi văn bản được ra đời năm 1986? Vấn đề thuộc tình trạng nguy hiểm, có giá trị thời sự ở mọi thời đại vì đó là sự thật hiển nhiên tồn tại trong sự vận động thế giới - sử dụng năng lượng hạt nhân. Nhưng tình trạng sử dụng hạt nhân vào chiến tranh phi nghĩa, phi lí, phi nhân đạo và vô cùng tốn kém tài nguyên và kinh tế quốc gia thì không thể chấp nhận. Sự xâm phạm lãnh thổ, bờ cõi đi ngược lại với sách trời, ngược lại với giá trị đạo đức và pháp luật. Chiến tranh hạt nhân là sản phẩm trí tuệ con người, nhưng bị con người sử dụng giết chết con người. Chiến tranh hạt nhân chẳng những đi ngược lại lý trí của con người mà còn phản lại sự tiến hoá của tự nhiên. Một khi chiến tranh hạt nhân vẫn có nguy cơ xảy ra trong thời điểm hiện tại thì giá trị nhật dụng của văn bản vẫn có ý nghĩa thời sự vô cùng cao, là lời kêu gọi đánh thức nội tâm, lí trí con người về hành động ''Đấu tranh cho một thế giới hòa bình'', bình đẳng, tự do.

Chúc em học tốt nhé!
 
Top Bottom