Vật lí 12 dao động điều hòa

DieuGigi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng ba 2017
383
196
156
21
Nghệ An
THPT Lê Hồng Phong

M. Lý

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2019
126
37
36
21
Cần Thơ
HMF
cho mình hỏi câu này ?
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10[tex]cos(\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex] . Kể từ thời điểm t=1/3 s chất điểm cách vị trí cân bằng ???? lần thứ 2016 tại thời điểm nào ?
Chỗ đấy có thiếu gì không nhỉ?
 
Top Bottom