Hóa Danh pháp của hidrocacbon

whitetigerbaekho

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng mười một 2012
2,792
58
266
California,US
+ iso- biểu thị 1 nhánh CH3 gắn với C thứ 2 trong mạch
Vd (CH3)2-CH2-CH3 iso-butan
(CH3)2-CH2-CH2-CH3 iso-pentan
+ neo- biểu thị 2 nhánh CH3 gắn với C thứ 2 trong mạch
Vd (CH3)4-C neo-pentan
+ vinyl - CH2=CH-
+ sec- xuất phát từ Tiếng Anh secondary (bậc 2)
+ tert- xuất phát từ Tiếng Anh tertiary (bậc 3)
Vd
CH3-CH2-CH(CH3)- sec-Butyl
(CH3)3C- tert-Butyl
 
  • Like
Reactions: MyTrinhxdnhmt
Top Bottom