Poll Results: Cái này có hơi quá chương trình ko? Có nên post tiếp ko?

Members who voted for 'Hơi quá chương trình, ko nên post nữa.'

-->