dành cho ai thi đại học chán đời muốn chết

7

7124119

Chết mà bị quăng vô bao gọi là bao tử
Chết mà còn nguyên xác gọi là Nguyên tử
Chết mà bị ném vô phân gọi Phân tử
Chết ko toàn thây, máu chảy thành sông gọi là tử tiết
còn tử gì nữa hem????
 
7

7124119

Ngộ độc hình học mà chết gọi là tử hình
Đi tán gái mà dẫm đinh chết gọi là tử đinh hương..keke
Nhiễm khí độc mà chết gọi là tử khí
Đi trên lộ mà chết gọi là tử lộ
vừa cày ruộng vừa học mà chết người ta gọi là Chữ Đồng Tử
 
7

7124119

có thai mà chết gọi là tử thai
học đại số mà ức lên chết gọi là tử số
Ăn đầu gà mắc nghẹn chết người ta gọi là tử thủ
Cung nữ chết gọi là....... :oops: (ai mạnh miệng nói dùm)

:D :D :D :D
 
O

oil3uonoi

hawnrswacj hôm ưua gọi tao la khỉ già
con mèo của tao xinh thế lày mà mày bảo mèo hoang à :(
 
7

7124119

thì avata của mài sao thì kao kiu zị... thấy con mèo trong cái thùng rácc ló đầu ra thì kiu là mèo hoang..kê kê...

Con mèo chết gọi là Miu tử...
 
7

7124119

nhận đc điểm thi mà chết gọi là tử điểm
bưng nguyên tô cơm ham ăn mà chết gọi là tử tô
oibuonoi tức chết gọi là tử tức
 
O

oil3uonoi

chán hẳn

đi chơi muôn về không dduwocj vào nhà mà ngỏm củ tỏi là tử cấm thành
 
Top Bottom