Sử 11 Đảng Quốc đại

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,046
2,529
476
Quảng Trị
Trường Đời

Võ Nguyễn Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
3,997
12,545
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Vì sao trong đảng quốc đại có sự phân hóa, ý nghĩa sự phân hóa đó.
@Võ Thu Uyên giúp em với ạ
Trong đảng quốc đại có sự phân hóa vì:
  • trong khoảng 20 năm đầu Đảng Quốc Đại duy trì dùng biện pháp ôn hòa để đòi Chính phủ thực dân tiến hành cải cách và phản đối phong trào đấu tranh bằng bạo lực. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia vào các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kỹ nghệ, thực hiện một số cải cách về giáo dục, xã hội. Tuy nhiên thực dân Anh vẫn tìm cách hạn chế hoạt động của đảng Quốc Đại.
  • Thất vọng trước thái độ quả thỏa hiệp của một số người lãnh đạo trong đảng Quốc đại và chính sách hai mặt của thực dân Anh, trong nội bộ Đảng hình thành một phái dân chủ cấp tiến do ti lắc đứng đầu, thường gọi là phải cực đoan. Phải này phản đối thái độ thỏa hiệp của phải ôn hòa và đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống thực dân Anh.
Ý nghĩa:
  • Vai trò của Đảng Quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ được thể hiện chủ yếu trong phái cực đoan. Những chủ trương của phải này đã khơi dậy trong nhân dân Ấn Độ lòng căm thù sâu sắc đối với thực dân Anh nên họ kiên quyết đứng lên đấu tranh.
  • Chủ trương của phái cấp tiến đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân vì mục tiêu độc lập dân tộc. Vì vậy đã khơi dậy lòng yêu nước trong nhân dân, góp phần đưa phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ lên đỉnh cao, buộc thực dân Anh phải nhượng bộ
 
  • Like
Reactions: minhloveftu
Top Bottom