Địa dân cư

DieuGigi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng ba 2017
383
192
156
20
Nghệ An
THPT Lê Hồng Phong

WindyTA

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
746
1,453
179
19
Bắc Ninh
Galaxy
Đối với :
-Kinh tế
+Thiếu nguồn cung
+Ngân sách chi tiêu nhiều cho các vấn đề xã hội
-Xã hội
+Thiếu nhà ở,việc làm
+Chất lượng giáo dục kém
+Phúc lợi xã hội ko cao
+Xảy ra nhiều tệ nạn xã hội hơn
-Môi trường
+Tài nguyên dần cạn kiệt
+Ô nhiễm môi trường tăng (lượng rác thải tăng)
+Tệ nạn chặt phá rừng tăng,săn bắn thú....
 

Nguyễn Thị Cúc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
351
430
119
19
Hà Nam
a) Sức ép đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

- ở nông thôn thiếu việc làm
- ở đô thị thì thất nghiệp tăng,
- Ngân sách phải chi tiêu nhiều cho những vấn đề xã hội v.v...

b) Sức ép đối với tài nguyên môi trường

- Dự trữ của các nguồn tài nguyên nhanh chóng bị cạn kiệt.
- Phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp dẫn đến mất cân bằng sinh thái.
- Dân thành thị tăng nhanh, nơi ở chật hẹp, chất lượng môi sinh giảm sút.

c) Sức ép đối với chất lượng cuộc sống

- Hiện tại kinh tế nước ta căn bản vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bình quân thu nhâp đầu người vào loại thấp nhất thế giới, dân số tăng nhanh không thể thực hiện cân bằng "cung - cầu".
- Cái nghèo về đời sống vật chất sẽ dẫn đến cái nghèo về đời sống tinh thần.
 
Top Bottom