GDCD Dân chủ

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
543
976
121
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
câu 1.
- Không đồng ý vì tuyên truyền thông tin chưa được kiểm duyệt bởi cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch cộng đồng. Khi cơ quan chức năng có thông báo sự việc thì có thể chia sẻ thông tin đúng pháp luật. Bởi vì chưa có thông báo của cơ quan chức năng về sự việc đó và chưa xác định được nguyên nhân.
- Nhà nước cho phép người dân được thực hiện quyền dân chủ tự do nhưng không thể lấy tự do dân chủ trở thành dân chủ quá trớn, coi thường pháp luật. Để phát huy dân chủ thì bản thân em cần cố gắng học tập, rèn luyện, tuyên truyền nội quy của nhà trường, chấp hành pháp luật của địa phương.
 
Top Bottom