Toán Đại số nâng cao

ngphhg

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
171
35
26
Cà Mau
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Tính
a) 2222255555 . 2222266666
b) 5555566666 . 6666677777
c) [tex]1038471^{3}[/tex]
d) [tex]20122003^{3}[/tex]
2/ Tìm số dư
e) 903566896235 : 37869
R=?
f) 1234567890987654321 : 123456
R=?
g) [tex]1978^{38}[/tex] : 3878
R=?
h) [tex]2005^{931}[/tex] : 2007
R=?
i) [tex]7^{2017}[/tex] : 2017
R=?
 

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
1/ Tính
a) 2222255555 . 2222266666
b) 5555566666 . 6666677777
c) [tex]1038471^{3}[/tex]
d) [tex]20122003^{3}[/tex]
2/ Tìm số dư
e) 903566896235 : 37869
R=?
f) 1234567890987654321 : 123456
R=?
g) [tex]1978^{38}[/tex] : 3878
R=?
h) [tex]2005^{931}[/tex] : 2007
R=?
i) [tex]7^{2017}[/tex] : 2017
R=?
Tất cả nhập trên máy tính Casio fx-570VN PLUS
e)
[tex]\\9035668962\div R(ALPHA\; \frac{\square }{\blacksquare })\; 37869\\R=11955\\1195535\div R\; 37869\\R=21596[/tex]
Vậy [tex]R=21596[/tex]
f)
[tex]\\1234567890\div R\; 123456\\R=7890\\7890987654\div R\; 123456\\R=50502\\50502321\div R\; 123456\\R=8817[/tex]
 
Top Bottom