Toán [đại số 9] PT và bất PT

nguoiyeu198@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười 2017
229
58
61
20
Thừa Thiên Huế
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: định m để pt [tex]x^{2}+(m-1)x+2m-5=0[/tex] có 2 nghiệm x1,x2 thỏa[tex]\left | x_{1}-x_{2} \right |=2[/tex]

Bài 2 :định m để pt [tex]x^{2}-(2m+1)x+m^{2}+1=0[/tex] có hai nghiệm phân biêttj trong đó có 1 nghiệm gấp đôi nghiệm kia.

Bài 3: định m để pt [tex]5x^{2}+mx-28=0[/tex] có 2 nghiệm x1,x2 thỏa [tex]5x_{1}+2x_{2}-1=0[/tex]

Bài 4:định m để pt [tex]x^{2}-2(m+1)x-m-1=0[/tex] có 2 nghiệm x1,x2 và [tex]x_{1}^{2}+x_{2}^{2}-6x_{1}x_{2}[/tex] đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 5: định m để pt [tex](m-1)x^{2}-2mx+m+5=0[/tex] có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 2

Bài 6: định m để pt [tex]x^{2}-2(m-1)x+m^{2}-3m+4=0[/tex]có 2 nghiệm trái dấu trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn nghiệm dương

Bài 7: cho pt [tex]x^{2}-2(m-1)+m^{2}-3m=0[/tex]. định m để pt có nghiệm x1=0. tính nghiệm x2

MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI ,ĐƯỢC BÀI NÀO HAY BÀI NẤY. EM CẢM ƠN :)
 
  • Like
Reactions: Tony Time

Tony Time

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
691
1,103
189
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
Taylors College
Bài 1: định m để pt [tex]x^{2}+(m-1)x+2m-5=0[/tex] có 2 nghiệm x1,x2 thỏa[tex]\left | x_{1}-x_{2} \right |=2[/tex]

Bài 2 :định m để pt [tex]x^{2}-(2m+1)x+m^{2}+1=0[/tex] có hai nghiệm phân biêttj trong đó có 1 nghiệm gấp đôi nghiệm kia.

Bài 3: định m để pt [tex]5x^{2}+mx-28=0[/tex] có 2 nghiệm x1,x2 thỏa [tex]5x_{1}+2x_{2}-1=0[/tex]

Bài 4:định m để pt [tex]x^{2}-2(m+1)x-m-1=0[/tex] có 2 nghiệm x1,x2 và [tex]x_{1}^{2}+x_{2}^{2}-6x_{1}x_{2}[/tex] đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 5: định m để pt [tex](m-1)x^{2}-2mx+m+5=0[/tex] có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 2

Bài 6: định m để pt [tex]x^{2}-2(m-1)x+m^{2}-3m+4=0[/tex]có 2 nghiệm trái dấu trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn nghiệm dương

Bài 7: cho pt [tex]x^{2}-2(m-1)+m^{2}-3m=0[/tex]. định m để pt có nghiệm x1=0. tính nghiệm x2

MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI ,ĐƯỢC BÀI NÀO HAY BÀI NẤY. EM CẢM ƠN :)
image.jpg
image.jpg
image.jpg
 
Top Bottom