Toán [đại số 10] PT và bất PT

nguoiyeu198@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười 2017
229
58
61
21
Thừa Thiên Huế
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Giaỉ và biện luận mỗi phương trình sau theo tham số m
a)[tex]mx^{2}+2x+1=0[/tex]
b)[tex]2x^{2}-6x+3m-5=0[/tex]
c)[tex](m^{2}-5m-36)x^{2}-2(m+4)x+1=0[/tex]

Bài 2: Định m để pt sau có nghiệm: [tex](mx-3)[(m+1)x-m]=0[/tex]

Bài 3:Bằng cách sử dụng định lý Vi -ét, hãy tính giá trị các biểu thức sau với x1;x2 là 2 nghiệm của pt: [tex]2x^{2}-11x+13=0[/tex]
a)[tex]x_{1}^{4}+x_{2}^{4}[/tex]
b)[tex](\frac{x_{1}}{x_{2}})^{2}+(\frac{x_{2}}{x_{1}})^{2}[/tex]

Bài 4: Cho pt : [tex]x^{2}-(2m+5)x+m^{2}-4=0[/tex]. Định m để pt có ít nhất 1 nghiệm dương.

Bài 5: Cho pt [tex]x^{2}-2(m-1)x+m^{2}-3m+4=0[/tex]
a) Định m để pt có 2 nghiệm thỏa [tex]x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=20[/tex]
b) Định m để pt có nghiệm kép .Tìm nghiệm kép đó.
 
Top Bottom