đại khó

hyukoppa

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng tư 2017
13
1
6
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, cho a,b,c thỏa mãn [tex]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}[/tex]
cmr: [tex]\frac{1}{a^{2017}}+\frac{1}{a^{2017}}+\frac{1}{c^{2017}}=\frac{1}{a^{2017}+b^{2017}+c^{2017}}[/tex]

2,a. cho a,b>0 và (a-3); (b+2017) chia hết cho 6
cmr: 4^a +b+a chia hết cho 6
b. cho x+3y [tex]\geq[/tex] 1. Tìm MIN B=x^2+y^2

3, tìm a,b,c biết a+b+c=36 và 15a+12b+8c=370
 

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
1, cho a,b,c thỏa mãn [tex]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}[/tex]
cmr: [tex]\frac{1}{a^{2017}}+\frac{1}{a^{2017}}+\frac{1}{c^{2017}}=\frac{1}{a^{2017}+b^{2017}+c^{2017}}[/tex]

2,a. cho a,b>0 và (a-3); (b+2017) chia hết cho 6
cmr: 4^a +b+a chia hết cho 6
b. cho x+3y [tex]\geq[/tex] 1. Tìm MIN B=x^2+y^2

3, tìm a,b,c biết a+b+c=36 và 15a+12b+8c=370
Xem lại đề câu 3.
 
Top Bottom