[Đại 10] xác định m để phương trình có nghiệm

N

nemonkey_suju

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1,[TEX] -x^2+2x+4\sqrt[2]{(3-x)(x+1)} =m+3[/TEX]
2,[TEX]\sqrt[2]{1+x}+\sqrt[2]{8-x}+\sqrt[2]{-x^2+7x+8}=m[/TEX]
3,[TEX]2\sqrt[2]{(2-3x)(3x+4)}=9x^2+6x+m^2-2m[/TEX]
4,[TEX]\sqrt[2]{(1+2x)(3-x)}=m+2x^2-5x+3[/TEX]
5,[TEX]\sqrt[2]{2x^2-2(m+4)x+5m+10}=x-3[/TEX]
6,[TEX]\sqrt[2]{x^2-2x+m}=lx-1l[/TEX]
p/s:các bạn trình bày rõ như 1 bài kiểm tra hộ mình với ,dùng phương pháp bảng biến thiên nhá :D:D:D:D:p:p:p:p
cảm ơn mọi người trước ^^
 
M

mua_sao_bang_98

5,[TEX]\sqrt[2]{2x^2-2(m+4)x+5m+10}=x-3[/TEX]

p/s:các bạn trình bày rõ như 1 bài kiểm tra hộ mình với ,dùng phương pháp bảng biến thiên nhá :D:D:D:D:p:p:p:p
cảm ơn mọi người trước ^^

Bình phương luôn lên

ĐK:...

pt \Leftrightarrow $2x^2-2(m+4)x+5m+10=x^2-6x+9$

\Leftrightarrow $x^2-2(m+2)x+5m+1=0$

Lập bảng biến thiên với phương trình ẩn x tham số m ĐK của x như trong phần tìm ĐK
 
M

mua_sao_bang_98

2. $\sqrt{x+1}+\sqrt{8-x}+\sqrt{(1+x)(8-x)}=m$

\Leftrightarrow $\sqrt{x+1}+\sqrt{8-x}=m-\sqrt{(1+x)(8-x)}$

\Leftrightarrow $9+2\sqrt{(x+1)(8-x)}=m^2+(1+x)(8-x)-2m\sqrt{(1+x)(8-x)}$

\Leftrightarrow $(1+x)(8-x)-2\sqrt{(x+1)(8-x)}(m+1)+m^2-9=0$

Tự lập bảng biến thiên nhé! ẩn là (1+x)(8-x) tham số là m
 
Top Bottom