Toán 10 d: y=mx-3 và y+x=m cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục hoành ?

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
24
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
y = mx - 3 và y = -x + m cắt nhau tại cùng 1 điểm trên trục hoành <=> $0 = mx_0 - 3$ và $0 = -x_0 + m$
Từ đó suy ra $x_0 = m$ => m =$\sqrt 3$ hoặc m = -$\sqrt 3$
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom