Vật lí 11 Cuộn dây đồng (ρ=1,75.10^-8Ωm) có n=1000 vòng

ChickenGolden

Học sinh
Thành viên
13 Tháng mười 2022
62
32
26
16
Thanh Hóa
Top Bottom