Toán 10 cuối kì 1

Kim Tae

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười một 2022
43
23
16
17
Bình Thuận

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(3,1).giả sử A(a,0) và B(0,b) (với a,b là các số thực không âm) là hai điểm sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất.Tính giá trị biểu thức T=a2+b2
Kim Tae[imath]\overrightarrow{MA}=(a-3;-1);\overrightarrow{MB}=(-3;b-1)[/imath]
Tam giác MAB vuông tại M nên
[imath]\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=0\Leftrightarrow -3(3-a)-1(b-1)=0 \Leftrightarrow b=10-3a[/imath]
Diện tích tam giác MAB là
[imath]S=\dfrac{1}{2}.MA.MB=\dfrac{1}{2}.\sqrt{(a-3)^2+(-1)^2}.\sqrt{(-3)^2+(b-1)^2}[/imath]
[imath]=\dfrac{1}{2}.\sqrt{(a-3)^2+(-1)^2}.\sqrt{(-3)^2+(9-3a)^2}[/imath]

[imath]=\dfrac{3}{2}.(a-3)^2+\dfrac{3}{2} \geq \dfrac{3}{2}[/imath]
dấu bằng xảy ra khi a=3 ; b=1
[imath]T=a^2+b^2=9+1=10[/imath]
 
Top Bottom