Sử 9 Cuộc vận động Dân Chủ những năm 1936-1939

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936- 1939?
2. Nhiệm vụ, chủ trương, đường lối của Đảng trong những năm 1936- 1939? So sánh với năm 1930- 1931 có điểm gì khác? Vì sao có sự khác nhau đó?
3. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám 1945?
Giúp mình nha :((
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
1. Tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936- 1939?
* Tình hình thế giới:
 • - Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước: Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha...) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.
 • - Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định:
 • + Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.
 • + Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước.
 • - Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa
* Tình hình trong nước:
 • - Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
 • - Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra tìm cách nhanh chóng hoạt động trở lại.
⟹ Như vậy, với tình hình thế giới và trong nước như trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 - 1939.
3. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám 1945?
Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã góp phần chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám những thứ như :
 • - Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.
 • - Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
 • - Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • - Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 
 • Like
Reactions: Hồ Nhi

Dương Nguyễn ^_^

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2019
61
42
26
Hà Tĩnh
Trường THCS Bắc Hồng
1. * Tình hình thế giới:
- Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước: Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha...) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.
- Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định:
+ Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.
+ Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước.
- Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.
* Tình hình trong nước:
- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
- Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra tìm cách nhanh chóng hoạt động trở lại.
⟹ Như vậy, với tình hình thế giới và trong nước như trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 - 1939.

2. Giai đoạn 1930-1931:
-Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.
-Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
-Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.
-Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.
Giai đoạn 1936-1939:
-Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.
-Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.
-Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.
-Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

3.– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.
– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
– Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
1. Tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936- 1939?
2. Nhiệm vụ, chủ trương, đường lối của Đảng trong những năm 1936- 1939? So sánh với năm 1930- 1931 có điểm gì khác? Vì sao có sự khác nhau đó?
3. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám 1945?
Hai câu đầu các bạn đã làm đầy đủ, mình chỉ bổ sung câu 3 nhé!
 • Đây là bước tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho cao trào cách mạng tháng 8/ 1945 (Lần 1 là cao trào 1930 - 1931)
 • Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc cách mạng sau này
 
Top Bottom