Sử cuộc thi Tìm hiểu 90 năm về lịch sử đảng tuần 4

Thảo luận trong 'NHÂN VẬT & SỰ KIỆN' bắt đầu bởi Kino-Kun, 15 Tháng tư 2020.

Lượt xem: 148

 1. Kino-Kun

  Kino-Kun Tmod Lịch sử Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  458
  Điểm thành tích:
  86
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Liên Hương
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Đề
  1.Tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gồm những nội dung nào dưới đây?
  A. Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích
  B. Một vài bài học nữa về cuộc tổng tuyển cử cần vạch rõ
  C. Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh
  D. Cả ba đáp án trên
  2.
  Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ về đường lối cách mạng Việt Nam và phương pháp công tác. Các bài giảng của Người và một số đồng chí lãnh đạo được tập hợp lại, in thành cuốn sách nào sau đây?
  A. Con đường giải phóng
  B. Cách đánh du kích
  C. Hoan nghênh thanh niên đi học quân sự
  D. Mười chính sách của Việt Minh
  3.
  Tài liệu Công tác bí mật do Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung gì?
  A. Vạch rõ những điều phải làm để giữ được nguyên tắc bí mật
  B. Quy định nhiệm vụ của bí thư
  C. Đáp án A, B
  D. Qui định nhiệm vụ của đảng viên
  4.
  Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 gồm những nội dung nào dưới đây?
  A. Vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của thực dân Pháp
  B. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá
  C. Vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít
  D. Cả ba đáp án trên
  5.
  Chương trình Việt Minh được Bộ Tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15/3/1944 đã nêu rõ những nội dung nào sau đây?
  A. Sẽ lập nên chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
  B. Bài trừ văn hoá phản động; mở mang nền văn hoá Việt Nam
  C. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học
  D. Cả ba đáp án trên
  6.
  Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Câu nói trên là của ai?
  A. Trường Chinh
  B. Võ Nguyên Giáp
  C. Hồ Chí Minh
  D. Phạm Văn Đồng
  7.
  “Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới” là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Quốc dân Đại hội (họp ngày 16 - 17/8/1945 tại Đình Tân Trào). Nội dung trên được thể hiện trong tài liệu nào dưới đây?
  A. Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh
  B. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh khi giành chính quyền toàn quốc
  C. Nhiệm vụ khi giành chính quyền toàn quốc
  D. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh
  8.
  Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời nước ta họp phiên đầu tiên đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách nào sau đây?
  A. Phải phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để chống đói
  B. Mở ngay một chiến dịch chống nạn mù chữ
  C. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân
  D. Cả ba đáp án trên
  9.
  Lớp học viết báo đầu tiên, lấy tên là lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào thời gian nào?
  A. Tháng 7/1947
  B. Tháng 4/1949
  C. Tháng 6/1950
  D. Tháng 1/1951
  10.
  Bài hát Mười chín Tháng Tám là nguồn cổ vũ tinh thần của quân và dân ta, là sức mạnh lớn lao đập tan xích xiềng nô lệ. Bài hát do ai sáng tác, vào thời gian nào?
  A. Nhạc sĩ Văn Cao, 2/9/1943
  B. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, 19/8/1944
  C. Nhạc sĩ Xuân Oanh, 19/8/1945
  D. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, 2/9/1945
  Nguồn : Vcnet
  Các anh chị giúp em với ạ : @Thái Minh Quân @Võ Thu Uyên @Bong Bóng Xà Phòng @Khánh Ngô Nam @Ruka93
   
 2. Khánh Ngô Nam

  Khánh Ngô Nam Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  963
  Điểm thành tích:
  131
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Tôn Đức Thắng

  1.Tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gồm những nội dung nào dưới đây?
  A. Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích
  B. Một vài bài học nữa về cuộc tổng tuyển cử cần vạch rõ
  C. Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh
  D. Cả ba đáp án trên
  2.
  Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ về đường lối cách mạng Việt Nam và phương pháp công tác. Các bài giảng của Người và một số đồng chí lãnh đạo được tập hợp lại, in thành cuốn sách nào sau đây?
  A. Con đường giải phóng
  B. Cách đánh du kích
  C. Hoan nghênh thanh niên đi học quân sự
  D. Mười chính sách của Việt Minh
  3.
  Tài liệu Công tác bí mật do Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung gì?
  A. Vạch rõ những điều phải làm để giữ được nguyên tắc bí mật
  B. Quy định nhiệm vụ của bí thư
  C. Đáp án A, B
  D. Qui định nhiệm vụ của đảng viên
  4.
  Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 gồm những nội dung nào dưới đây?
  A. Vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của thực dân Pháp
  B. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá
  C. Vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít
  D. Cả ba đáp án trên
  5.
  Chương trình Việt Minh được Bộ Tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15/3/1944 đã nêu rõ những nội dung nào sau đây?
  A. Sẽ lập nên chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
  B. Bài trừ văn hoá phản động; mở mang nền văn hoá Việt Nam
  C. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học
  D. Cả ba đáp án trên
  6.
  Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Câu nói trên là của ai?
  A. Trường Chinh
  B. Võ Nguyên Giáp
  C. Hồ Chí Minh
  D. Phạm Văn Đồng
  7.
  “Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới” là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Quốc dân Đại hội (họp ngày 16 - 17/8/1945 tại Đình Tân Trào). Nội dung trên được thể hiện trong tài liệu nào dưới đây?
  A. Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh
  B. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh khi giành chính quyền toàn quốc
  C. Nhiệm vụ khi giành chính quyền toàn quốc
  D. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh
  8.
  Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời nước ta họp phiên đầu tiên đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách nào sau đây?
  A. Phải phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để chống đói
  B. Mở ngay một chiến dịch chống nạn mù chữ
  C. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân
  D. Cả ba đáp án trên
  9.
  Lớp học viết báo đầu tiên, lấy tên là lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào thời gian nào?
  A. Tháng 7/1947
  B. Tháng 4/1949
  C. Tháng 6/1950
  D. Tháng 1/1951
  10.
  Bài hát Mười chín Tháng Tám là nguồn cổ vũ tinh thần của quân và dân ta, là sức mạnh lớn lao đập tan xích xiềng nô lệ. Bài hát do ai sáng tác, vào thời gian nào?
  A. Nhạc sĩ Văn Cao, 2/9/1943
  B. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, 19/8/1944
  C. Nhạc sĩ Xuân Oanh, 19/8/1945
  D. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, 2/9/1945
   
  Thái Minh QuânKino-Kun thích bài này.
 3. dmv gamer

  dmv gamer Trùm vi phạm Thành viên

  Bài viết:
  257
  Điểm thành tích:
  61
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Chương Dương

  1-D
  2-A
  3-C
  4-D
  5-D
  6-C
  7-A
  8-D
  9-B
  10-C
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->