Ngoại ngữ Cuộc thi - Giải nhanh đề thi THPT quốc gia 2017 - môn Tiếng Anh

Thienn Thienn

Banned
Banned
5 Tháng năm 2017
58
48
34
21
1A
2B
3A
4A
5C
6B
7C
8C
9B
10C
11B
12A
13D
14D
15A
16A
17C
18B
19C
20D
21B
22D
23C
24A
25D
26B
27D
28B
29D
30A
31B
32D
33C
34D
35C
36D
37A
38C
39C
40D
41A
42A
43A
44A
45B
46C
47D
48B
49B
50B
 
  • Like
Reactions: oanhhtn@hocmai.vn

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
Mã Đề 401
1.D
2.B
3.D
4.C
5.B
6.D
7.D
8.D
9.A
10.B
11.B
12.A
13.C
14.C
15.C
16.B
17.C
18.B
19.A
20.C
21.B
22.A
23.C
24.A
25.A
26.C
27.A
28.A
29.C
30.A
31.B
32.C
33.A
34.B
35.C
36.A
37.A
38.C
39.B
40.A
41.B
42.C
43.B
44.B
45.A
46.C
47.A
48.A
49.B
50.A
 
Top Bottom