Sử 8 Cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Kun なさきあみくん

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười 2019
223
882
96
17
Hà Nội
Hocmai Forum
  • Like
Reactions: lâm tùng apollo

Iam_lucky_girl

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2019
786
1,030
146
Bình Phước
THCS TTLN
Nội dungChính sách khai thác
Mục đích
[TBODY] [/TBODY]
Nông nghiệp

Đẩy mạnh chiếm đoạt ruộng đất, lập đồn điền

-Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự
thống nhất giả tạo
-Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, vơ vét sức
người, sức của, làm giàu cho tư bản Pháp
-Biến Đông Dương thành một xứ của Pháp, xóa
tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản dồ
thế giới
[TBODY] [/TBODY]
Công nghiệp- Tập trung khai thác than đá, kim loại
- Đầu tư vào các ngành công nghiệp nhẹ: xi măng,
điện, chế biến gỗ...
Giao thông Xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt...
[TBODY] [/TBODY]
Thương nghiệp- Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nhẹ,
miễn thuế hàng Pháp vào, đánh thuế nặng vào hàng nước khác
- Đề ra nhiều thuế mới bên cạnh thuế cũ
[TBODY] [/TBODY]
______________________________________________________________________________________________________________________
Note: Mục đích ghi trên là của toàn bộ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
Bạn tham khảo nhé ^^
Chúc bạn học tốt :rongcon39
 
Top Bottom