Sử Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị

Nguyễn Lê Phương Đông

Học sinh
Thành viên
13 Tháng hai 2022
67
3
66
31
15
Thanh Hoá
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị cuối thế kỷ XIX
Hoàn cảnh: cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Nhật Bản cũng giống như các nước phương Đông đều bị các nước phương Tây và Mĩ nhìn ngó xâm lược. Trước tình hình đó, Nhật Bản đứng trước hai con đường lựa chọn:
1. Tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi ngon cho thực dân Phương Tây
2. Tiến hành cải cách canh tân đất nước để thoát khỏi bị các nước đế quốc xâm lược
Trước tình hình đó, tháng 1-1868 Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi, tiến hành một số cải cách tiến bộ nhằm đưa nước Nhật thoát khỏi tình trạng lạc hậu
Nội dung cải cách: được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị-xã hội- kinh tế- giáo dục-văn hoá,....
Kinh tế : xoá bỏ những ràng buộc của chế độ phong kiến về ruộng đất, thống nhất tiền tệ, tăng cường phát triển chủ nghĩa tư bản ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,.... Phục vụ giao thông liên lạc
Chính trị- xã hội: xoá bỏ chế độ nông nô, đưa tư sản hoá và quý tộc lên nắm quyền
Giáo dục: thi hành chính sách gd bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học, kĩ thuật, cử những học sinh ưu tú đi du học ở nước ngoài
Quân sự: được chuẩn luyện và trang bị theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế cho chế độ trưng binh, chúng trọng công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí
Ý nghĩa: những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị cuối thế kỷ 19 đã có một ý nghĩa hết sức to lớn. Từ đây Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ thuộc địa trở thành nước tư bản chủ nghĩa phát triển hàng đầu thế giới .

Mọi người tham khảo ạ
 

buihung_201093@yahoo.com.vn

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2014
89
83
71
30
Hà Nội
Nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị cuối thế kỷ XIX
Hoàn cảnh: cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Nhật Bản cũng giống như các nước phương Đông đều bị các nước phương Tây và Mĩ nhìn ngó xâm lược. Trước tình hình đó, Nhật Bản đứng trước hai con đường lựa chọn:
1. Tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi ngon cho thực dân Phương Tây
2. Tiến hành cải cách canh tân đất nước để thoát khỏi bị các nước đế quốc xâm lược
Trước tình hình đó, tháng 1-1868 Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi, tiến hành một số cải cách tiến bộ nhằm đưa nước Nhật thoát khỏi tình trạng lạc hậu
Nội dung cải cách: được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị-xã hội- kinh tế- giáo dục-văn hoá,....
Kinh tế : xoá bỏ những ràng buộc của chế độ phong kiến về ruộng đất, thống nhất tiền tệ, tăng cường phát triển chủ nghĩa tư bản ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,.... Phục vụ giao thông liên lạc
Chính trị- xã hội: xoá bỏ chế độ nông nô, đưa tư sản hoá và quý tộc lên nắm quyền
Giáo dục: thi hành chính sách gd bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học, kĩ thuật, cử những học sinh ưu tú đi du học ở nước ngoài
Quân sự: được chuẩn luyện và trang bị theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế cho chế độ trưng binh, chúng trọng công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí
Ý nghĩa: những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị cuối thế kỷ 19 đã có một ý nghĩa hết sức to lớn. Từ đây Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ thuộc địa trở thành nước tư bản chủ nghĩa phát triển hàng đầu thế giới .

Mọi người tham khảo ạ
Nguyễn Lê Phương ĐôngCái yếu tố bối cảnh và nội tại căn cơ của Nhật ngon hơn bất cứ quốc gia Đồng Văn nào nên cuộc duy tân của Nhật mới thắng được
 
Top Bottom