Sử 11 CTTG thứ nhất

C

cobetihon13

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất cho em suy nghĩ j?
Câu 2 : cuộc cách mạng Minh Trị của Nhật Bản (1911) có ảnh hưởng j đến viêt nam . lấy ví dụ cụ thể .
câu 3 : cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam
 
Last edited by a moderator:
W

woonopro

Câu 1: kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất cho em suy nghĩ j?
chiến tranh do giới cầm quyền các nước đế quốc gây ra nhằm thanh toán lẫn nhau để chia thuộc địa, làm bá chủ thế giới nhưng ND lao động lại là người phải gánh chịu mọi hi sinh mất mát về người và của. chiến tranh đã gây biết bao đau thương tang tóc cho nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng sự phát triển mỗi quốc gia, ảnh hưởng tình hình thế giới sau chiến tranh
Câu 2 : cuộc cách mạng Minh Trị của Nhật Bản (1911) có ảnh hưởng j đến viêt nam . lấy ví dụ cụ thể .
Đầu thế kỷ 20, các sĩ phu yêu nước việt nam tiêu biể là cụ phan bội châu muốn noi theo con đường của nhật để canh tân đất nước, bằng chủ trương đông du, đưa thanh niên viết nam sang nhật học
câu 3 : cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam
Đối với Trung Quốc, Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến mấy nghìn năm thống trị tại Trung Quốc, trở thành một trong ba sự kiện lớn mang tính lịch sử của thế kỷ XX đầy biến động. Vì vậy, nó đã được các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ ghi nhận và đánh giá cao. Đối với thế giới và khu vực, Cách mạng Tân Hợi với cơ sở lý luận là Chủ nghĩa Tam dân nổi tiếng đã được V.I. Lênin đánh giá như một trong những sự kiện làm “thức tỉnh Châu Á”, “một nhân tố tiến bộ lớn đối với Châu Á và đối với loài người”. Còn đối với Việt Nam, Cách mạng Tân Hợi và Chủ nghĩa Tam dân đã có ảnh hưởng quan trọng đối với phong trào cách mạng và các nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Cách mạng Tân Hợi, về tinh thần thời đại và ảnh hưởng sâu xa của Chủ nghĩa Tam Dân Tôn Trung Sơn, về sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, giành độc lập dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
 
Top Bottom