Sử 11 CTTG thứ hai.

Phạm Tùng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2020
362
1,108
111
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo
Phân tích ý nghĩa chiến thắng chủ nghĩa phát xít của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ 2 ?
- Chiến thắng của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới đã làm thay đổi lịch sử của cả thế giới,nếu phát xít Đức đánh chiếm được Liên Xô thì bây giờ có thể loài người phải hứng chịu những thảm họa.
- Thắng lợi của Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã dẫn đến cách mạng xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc..., mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức; tạo ra những nhân tố mới, điều kiện mới cả bên trong và bên ngoài có lợi cho phong trào độc lập dân tộc, tiến tới thành công sau thế chiến thứ hai.
- Thắng lợi này đã phá vỡ tình trạng lấy châu Âu làm trung tâm trong mối quan hệ quốc tế đã được hình thành từ thời cận hiện đại. Sau khi địa vị trung tâm của châu Âu bị phá vỡ, sự thống trị của châu Âu biến mất, Liên Xô và Mỹ đã phát triển nhanh chóng, trở thành hai cường quốc trên thế giới, tạo thành tình thế hai cực đối lập nhau trong Chiến tranh lạnh.
Đây chỉ là một số ý kiến nhỏ của mình.
Chúc bạn học tốt!!!
 
Top Bottom