cột thu lôi(cột chống sét)

X

xilaxilo

khi có đám mây mang điện thì sẽ có điện truờng xung quanh nó. do nhiễm điên hưởng ứng nên đầu cột thu lôi hay cây cao, ... sẽ nhiễm điện do hưởng ứng. sẽ có sự phóng điện giữa đám mây và cột thu lôi (đây là hiện tượng phóng điện trong chất khí).
thêm cái nữa, cột thu lôi làm bằng KL nên nó sẽ dẫn điện. dấn đi xuống đất vì cột gắn vs đất
 
T

trueblue13

chưa hẳn , cái cột thu lôi có đầu nhọn ở đầu là để khi đám mây tích điện âm ở trên trời , điện tích dương tập trung ở đầu nhọn , lớp chất khí là lớp trung gian để khiến cho đám mây bị trung hoà mất bớt điện tích , điện yếu đi , còn phần dẫn điện xuống đất thì đúng rồi !
 
Q

quynhdihoc

Q thấy với câu hỏi này của Phương thì P chỉ cần tổng hợp 2 câu trả lời của XI và của TR là ổn rồi :) chắc k cần bổ sung thêm đâu :D
 
Top Bottom